HTML version: to search for one of the following characters, copy it into the search box.


ö Ö ü Ü š Š ŋ § ♦ « » ≈ ° ╟ ╢


__________________

STREET'S TEXT OF THE SECRET HISTORY OF THE MONGOLS

Version 24 of 10 October 2013

Copyright John C. Street 1985-2013

 

1010 Moŋqol-un niuca tobcaan Footnote

1011 (§1) Ciŋgis qahan-u hujaur.

1012 Deere teŋgeri-ece jayaa-tu töre=gsen börte cino: a=juu.

1013 Gergey in-u qoay maral a=jiay. Teŋgis ketül=jü ire=BA.

1014 Onan müren-ü teriün-e Burqan_ Footnote qaldun-a nuntuqla=ju

1015 töre=gsen Bataciqan a=juu.

1018 (§2) Bataciqan-u köün Tamaca; Tamaca-yin köün Qoricar_ mergen.

1019 Qoricar_ mergen-ü köün Aujam_ boroul. Aujam_ boroul-un köün

1020 Sali_ qacau; Sali_ qacau-yin köün Yeke_ nidün; Yeke_ nidün-ü köün Sem_ soci;

1021 Sem_ soci-yin köün Qarcu.

1025 (§3) Qarcu-yin köün Borjigiday_ mergen. Moŋqoljin_ qoa gergey-tü a=juu.

1026 Borjigiday_ mergen-ü köün Toroqoljin_ bayan; Boroqcin_ qoa gergey-tü

1027 Borolday_ suyalbi jalau-tu dayir boro qoyar külü♦üd aqta♦s-tu

1028 bü=lee. Toroqoljin-u köün Duwa_ soqor Dobun_ mergen

1029 qoyar bü=lee.

1033 (§4) Duwa_ soqor maŋlay dumda qaqca nidü-tü qurban neüri♦d qajar-a

1034 qara=qu bü=lee.

1036 (§5) Niken üdür Duwa_ soqor Dobun_ mergen deü-lüe-been Burqan_ qaldun

1037 deere qar=BA. Duwa_ soqor Burqan_ qaldun deere-ce qara=ju

1038 Tüŋgelig qoroqan huruu niken bölög irgen newü=jü oro=ju

1039 ayisu=qu-yi qara=ju üje=jü

1042 (§6) ügüle=rün Te♦de newü=jü ayisu=qu♦n irgen-ü dotora

1043 niken qarau-tay tergen-ü öljige-de niken ökin sayin bu=yu. Güün-e ese

1044 ög=te=gsen bö=esü Dobun_ mergen deü-de-en cima-da quyu=ya kee=jü

1045 Dobun_ mergen deü-yü-en üje=re ile:=BA. Footnote

1048 (§7) Dobun_ mergen te♦de irgen-dür gür=üesü ünen °gü qoa sayin

1049 aldar nere yeke-tey Alan_ qoa nere-tey güün-e °ber ög=te=ey üdüüy

1050 ökin a=juu.

1052 (§8) Te♦de bölög irgen °ber Köl_ barqujin tögüm-ün ejen

1053 Barquday_ mergen-ü ökin Barqujin_ qoa nere-tey ökin-i Qori_ tuma♦d-un Footnote noyan

1054 Qorilartay_ mergen-e ög=de=gsen a=juu. Qori_ tuma♦d-un qajar-a

1055 Ariq_ usun-a Qorilartay_ mergen-ü Barqujin_ qoa-ca

1056 töre=gsen Footnote Alan_ qoa nere-tey ökin tere.

1060 (§9) Qorilartay_ mergen Qori_ tuma♦d-un qajar-tur-iyan buluqan keremün

1061 göröe-tey qajar-iyan qorila=ldu=ju mawula=ldu=ju

1062 Qorilar oboq-tu bol=ju Burqan_ qaldun-u göröesün

1063 görüüli sayi-tu qajar sayin kee=n Burqan_ qaldun-u eje♦d

1064 Burqan_ bos=qa=qsan Šinci_ bayan Uryaŋqay-tur newü=jü ayis=un a=juu.

1065 Qori_ tuma♦d-un Qorilartay_ mergen-ü ökin Ariq_ usun-a

1066 töre=gsen Footnote Alan_ qoa-yi tende quyu=ju Dobun_ mergen-ü ab=uqsan

1067 yosun teyimü.

1071 (§10) Alan_ qoa Dobun_ mergen-tür ire=jü qoyar köün töre=ül=bi; Footnote

1072 Bügünütey Belgünütey nere-te♦n bü=lee.

1074 (§11) Duwa_ soqor aqa in-u dörben köü-tü bü=lee. Tedüy a=tala

1075 Duwa_ soqor aqa in-u ügey bol=BA Footnote . Duwa_ soqor ügey bol=uqsan-u Footnote

1076 qoyina dörben köü♦d in-u Dobun_ mergen abaqa-yu-an

1077 uruq-a ülü bol=qa=n doromjila=ju qaqaca=ju ge:=jü newü=BA.

1078 Dörben oboq-ta♦n bol=ju Dörben irgen te♦de bol=BA.

1081 (§12) Teün-ü qoyina niken üdür Dobun_ mergen Toqocaq Ündür deere

1082 göröele=re qar=BA. Hoy dotora Uryaŋqa≈day güün cöe buqu

1083 ala=ju qabirqa♦s Footnote in-u abi♦d in-u šira=ju bü=gü-yi jolqa=ju

1086 (§13) Dobun_ mergen ügüle=rün Nökör širolqa-da Footnote ke:=jüü.

1087 Ög=sü kee=jü aušgi-tu jildü arasun in-u ab=cu cöe~ buqu-yin

1088 miqa gübcin-i Dobun_ mergen-e ög=BA Footnote .

1090 (§14) Dobun_ mergen tere cöe~ buqu-yi aci=ju ayis=urun jaura

1091 niken yadaŋgi güün köün-been kötöl=jü yabu=qu-yi jolqa=ju

1093 (§15) Dobun_ mergen Yaun güün ci kee=n asaq=uasu tere güün

1094 ügüle=rün Bi Maaliq_ bayaud-ay; yada=ju yabu=mu. Tere

1095 Endnote göröesün-ü miqan-aca na-da ög. Bi ene köün-been cima-da ög=sü

1096 ke:=jüü.

1099 (§16) Dobun_ mergen tere üge-tür cöe buqu-yin öröele quya in-u

1100 ququl=ju ög=cü Footnote tere köün-i in-u abcira=ju Footnote ger dotora

1101 jaru=ju a=qu bü=lee.

1103 (§17) Teyin a=tala Dobun_ mergen ügey bol=BA; Dobun_ mergen-i ügey

1104 Endnote bol=uqsan-u qoyina Alan_ qoa ere ügeüy Footnote bö=ed qurban köü♦d töre=ül=bi;

1105 Buqu_ qadagi Buqatu_ salji Bodoncar_ muŋqaq nere-ten bü=lee.

1108 (§18) Urida Dobun_ mergen-ece töre=gsen Belgünütey Bügünütey qoyar köü♦d

1109 in-u eke-yü-en Alan_ qoa-yin ecine ügüle=ldü=rün

1110 Ene eke bidan-u aqa deü üye~ qaya güün ügey ere ügeüy

1111 böe=tele e♦de qurban köü♦d töre=ül=bi. Ger dotora qaqca

1112 Maaliq_ bayaud-ay güün bu=yu. E♦de qurban köü♦d teün-ü-ey bu=y~ °je kee=n

1113 eke-yü-en ecine kele=ldü=küy-i eke an-u Alan_ qoa uqa=ju

1116 (§19) qabur niken üdür köŋšilemel qonin cina=ju Belgünütey

1117 Bügünütey Buqu_ qatagi Buqatu_ salji Bodoncar_ muŋqaq e♦de tabun

1118 köü♦d-iyen jergele=n sau=:l=ju Footnote nijiel müsü♦d Footnote Ququl=udqun

1119 kee=jü ög=BA. Nijiel-i yau bayi=ul=qu♦n Footnote ququci=ju oor=BA.

1120 Basa tabun müsü♦d qamtu cuqla=ju Footnote Ququl=udqun ke:=jü ög=BA.

1121 Tabuula tabun cuq-tay müsü♦d güüle=ldü=n bari=ju bitü=ül=jü Footnote ququl=un

1122 yada=BA.

1125 (§20) Tende Alan_ qoa eke in-u ügüle=bi. Ta~ Belgünütey Bügünütey

1126 qoyar köü♦d min-u nama-yi Footnote `E♦de qurban köü♦d-i töre=ül=bi.

1127 Ken-ü yaun-u köü♦d bu=yu' kee=n sere=ldü=n kele=ldü=müy;

1128 sere=küy °ber tan-u jöb.

1130 (§21) Söni♦d büri cewgen šira güün ger-ün erüge dotoqa-yin gege:-er

1131 oro=ju keeli min-u bili=jü gegeen in-u keeli-tür min-u

1132 šiŋge=gü bü=lee. Qar=urun naran sara-yin kili-yer šira noqay metü

1133 šicabalja=ju qar=qu bü=lee. { Footnote Deleme yeki=n ügüle=d Footnote ~ ta.

1134 {Tewü-ber uqa=asu temdeg in-u {teŋgiri-yin köü♦d bu=yu~ °je. {Qara teriü-tü

1135 güün-tür {qanilqa=n yeki=n ügüle=d~ ta. {Qamuq-un qa♦d bol=uasu

1136 {qaracu♦s tende uqa=d~ °je }kee=BA.

1140 (§22) Basa Alan_ qoa tabun köü♦d-te-en söyüer üge ügüle=rün

1141 Ta tabun köü♦d min-u qaqca keeli-ece töre=BA. Ta tuqar-un tabun müsü♦d

1142 metü qaqca qaqca bol=uasu tere nijiel müsü♦d metü

1143 ken-e °ber kilbar-a ququl=da=qu♦n ta. Tere cuq-tay müsü♦d metü

1144 qamtu niken eye-te♦n bol=uasu ken-e °ber kilbar-a yeki=n bol=qu♦n ta kee=bi. Footnote

1145 a=tala Alan_ qoa eke an-u ügey bol=bi.

1148 (§23) Eke-yü-en Alan_ qoa-yi ügey bol=uqsan-u qoyina aqa♦nar

1149 deü♦ner tabuula adu:sun idee-ben qubiya=ldu=run

1150 Belgünütey Footnote Bügünütey Buqu_ qatagi Buqatu_ salji Footnote dörbeüle ab=ulca=BA;

1151 Bodoncar-a~ Muŋqaq budawu bu=yu kee=n uruq-a ülü toa=n qubi ese

1152 ög=BA.

1155 (§24) Bodoncar uruq-a ese toa=qda=ju Footnote Ende Footnote a=tala yaun kee=jü

1156 Footnote qol~ daari-tu qodoli seül-tü oroq~ šiŋqula-yi unu=ju

1157 Ü=esü in-u ükü=sügey. A=asu in-u a=suqay kee=jü

1158 Onan Footnote müren huruu yorci=ju talbi=BA. Yorci=ju Baljun_ aral Footnote

1159 gür=cü tende ebesün nembüle ger ki=jü tende a=BA sau=BA Footnote .

1162 (§25) Teyin a=quy-dur-iyan boroqcin Footnote qarciqay qara~ quru bari=ju ide=n

1163 bü=küy-i üje=jü Footnote qol~ daari-tu qodoli seül-tü oroq Footnote ~ šiŋqula-yin

1164 kilqasu-bar Footnote huraqala=ju bari=ju asara=BA.

1166 (§26) Ide=küy ideen ügey arun cino:-yin qun-tur qorqa=qsan göröesün

1167 mariya=ju qarbu=ju ala=ju ide=ldü=ed cino:-yin ide=gsen-i

1168 temgü=ldü=jü ide=ed öer-ün qoolay-da-an qarciqay-baan °ber

1169 tejie=ldü=n tere hon qar=BA.

1171 (§27) Qabur bol=BA; noqo♦d ire=küy caq-tur qarciqay-baan teyile=ül=jü

1172 oor=BA. Noqo♦d qalawu♦d { Footnote qojiula♦s tutum qoŋši♦ud {njiüle♦s

1173 tutum ŋši♦üd }hünis=tele Footnote talbi=BA.

1175 (§28) Düyiren gerü-dece Footnote Tüŋgelig qoroqan huruu bölög irgen

1176 newü=jü ire=BA. Bodoncar te♦de irgen-tür qarciqay-baan

1177 oor=uad od=cu üdür esügcilejü söni ebesün nembüle

1178 ger-dür-iyen ire=jü qono=qu bü=lee.

1181 (§29) Te♦de irgen Bodoncar-un qarciqay quyu=asu ese ög=BA.

1182 Te♦de irgen Bodoncar-i Footnote Ken-ü-ey~ °ba yaun-u-ay~ °be Footnote kee=n asaq=qu

1183 ügey Bodoncar °be Footnote te♦de irgen-i Yaun irgen kee=n

1184 Endnote asa=ulca=qu ügey yabu=ldu=BA.

1186 (§30) Buqu_ qatagi aqa in-u Bodoncar_ muŋqaq deü-yü-en Ene Onan

1187 müren huruu od=ulaa kee=n eri=n ire=jü Tüŋgelig Footnote qoroqan

1188 huruu newü=jü ire=gse♦d Footnote irgen-tür Teyimü teyimü güün

1189 teyimü mori-tu Footnote bü=lee. kee=n sura=asu

1192 (§31) te♦de irgen ügüle=rün Güün °ber morin °ber cin-u sura=qu-tur

1193 adali bu=yu. Qarciqay-tu~ °je bu=yu. Üdür büri~ man-tur ire=jü

1194 esügcilejü od=umu. Söni maqa qaa~ qono=n Footnote a=juu. Hörene

1195 Endnote ümere-ece key bol=uasu qarciqay-bar bari=ul=uqsan noqu♦d

1196 qalawu♦d-un ödün hüsün an-u burqaliq casun metü butara=ju

1197 keyis=cü Footnote ire=mü. Ende Footnote oyira bu=yu~ °je. Edöe ire=gü caq

1198 bol=BA. Qorum♦ud gülice kee=BA.

1202 (§32) Qorum a=tala Tüŋgelig Footnote qoroqan öede niken güün ayis=un bu=yu;

1203 gür=cü Footnote ire=besü Bodoncar mün a=juu. Buqu_ qatagi aqa in-u üje=ed

1204 tani=ju ab=uad udurid=cu Onan müren öede qatara=ju

1205 yorci=ju talbi=BA.

1207 (§33) Bodoncar Buqu_ qatagi aqa-yu-an qoyina-ca daqa=ju qadara=ju

1208 yabu=ju Footnote ügüle=rün Aqa aqa Footnote beye teriü-tü deel jaqa-tu sayin kee=BA;

1209 aqa in-u Buqu_ qatagi tere üge in-u yaun-a °ber ese bol=qa=BA.

1211 (§34) Basa mün üge ügüle=esü aqa in-u yaun-a °ber ülü bol=qa=n

1212 qariu in-u ese doŋqod=ba Footnote . Bodoncar yabu=ju basa mün~ °gü üge ügüle=BA;

1213 tere üge-tür aqa in-u ügüle=rün Tuqar-aca mün mün yaun üge ügüle=mü

1214 ci kee=be Footnote .

1216 (§35) Tende-ce Bodoncar ügüle=rün Tuqar-un Tüŋgelig qoroqan-a bü=kü♦n

1217 irgen yeke ücü:gen mawuy sayin teriü šiira ügeü♦n Footnote sacau♦n~ bu=y.

1218 Kilbar irgen bu=y. Bida te♦den-i haul=uya kee=BA.

1220 (§36) Tende-ce aqa in-u ügüle=rün Je teyin bö=esü ger-tür-iyen gür=cü

1221 aqa♦nar deü♦ner eyetü=ldü=jü Footnote te♦de irgen-i haul=uya Footnote

1222 kee=ldü=jü Footnote

1224 (§37) ger-tür-iyen gür=üed aqa♦nar deü♦ner kelele=ldü=jü Footnote morila=BA.

1225 Mün Bodoncar-i alginci haul=qa=BA.

1227 (§38) Bodoncar alginci haul=ju dumda keeli-tey eme-yi bari=ju

1228 Yau≈jin güün ci kee=n hasaq=BA Footnote . Tere eme ügüle=rün Jarciu♦d

1229 Adaŋqan Uryaŋqa≈jin bi kee=BA.

1232 (§39) Te♦de irgen-i aqa♦nar deü♦ner tabuula dawuli=ju aduun ideen-e

1233 haran tudqar-a a=quy sau=quy-a gür=BA.

1235 (§40) Tere dumda keeli-tey eme Bodoncar-tur ire=jü köüle=bi.

1236 Jad irgen-ü köün bü=lee kee=n Jajiraday nereyid=BA. Jadaran-u

1237 ebüge tere bol=BA. Tere Jadaraday-in köün Tügüüdey nere-tü bü=lee;

1238 Tügüüdey-in köün Büri_ bulciru bü=lee; Büri_ bulciru-yin köün Qara_ qadaan

1239 bü=lee. Qara_ qadaan-u köün Jamuqa bü=lee. Jadaran oboq-ta♦n

1240 te♦de bol=BA.

1244 (§41) Tere eme basa Bodoncar-aca niken köün töre=ül=bi. Bari=ju

1245 ab=uqsan eme bü=lee kee=n tere köün-i Baariday nereyid=BA.

1246 Baari♦n-u ebüge tere bol=BA. Baariday-in köün Ciduqul_ bökö;

1247 Ciduqul_ bökö eme♦s olo-tu bü=lee. Köün in-u mene~ metü töre=BA;

1248 Menen_ baari♦n oboq-ta♦n te♦de bol=BA.

1251 (§42) Belgünütey Belgünü♦d oboq-ta♦n bol=BA. Bügünütey Bügünü♦d oboq-ta♦n

1252 bol=BA. Buqu_ qatagi Qatagi♦n oboq-ta♦n bol=BA. Buqutu_ salji

1253 Salji♦ud oboq-ta♦n Footnote bol=BA. Bodoncar Borjigi♦n oboq-ta♦n bol=BA.

1256 (§43) Bodoncar-un ablin Footnote eme-dece töre=gsen Barim_ šiiratu_ qabici nere-tü

1257 bü=lee. Tere Qabici_ baatur-un eke-yin inje ire=gsen-i Footnote

1258 Bodoncar tata=ju bü=lee. Niken köün töre=BA. Jewüredey Footnote nere-tü

1259 bü=lee. Jewüredey urida jügeli-tü oro=n bü=lee.

1262 (§44) Bodoncar ügey bol=uqsan-u qoyina tere Jewüredey-i Footnote Ger darua

1263 Adaŋqa Uryaŋqa≈day güün a=lua. Teün-ü-ey bu=y~ °je kee=jü

1264 jügeli-dece qar=qa=ju Jewüreyi♦d oboq-tu bol=qa=ju Footnote Jewre♦d-ün Footnote

1265 ebüge tere bol=BA.

1268 (§45) Qabici_ baatur-un köün Menen_ tudun bü=lee. Menen_ tudun-u köün

1269 Qaci_ külüg Qacin Qaciu Qacula Qaciun Qaralday Nacin_ baatur

1270 doloan bü=lee.

1273 (§46) Qaci_ külüg-ün köün Qaydu Footnote . Nomolun eke-dece töre=gsen bü=lee.

1274 Qacin-u köün Noyagiday nere-tey bü=lee. Noyamšig aburi-tu tula

1275 Noyaki♦n oboq-ta♦n bol=BA. Qaciu-yin köün Barulatay nere-tü bü=lee;

1276 yeke bee-tü ideen-e baruq Footnote bü=lee. Barula♦s Footnote oboq-ta♦n bol=BA. Footnote

1277 Qacula-yin köün ideen-e baruq tula yeke Barula ücü:gen Barula

1278 nereyid=cü Barula♦s oboq-ta♦n bol=qa=ju Erdemtü_ barula

1279 Tödöen_ barula teriü-te♦n Barula♦s te♦de bol=BA. Qaralday-in köü♦d

1280 budaan qudqula=qu eki teriü ügeü♦n tula Budaa♦d oboq-ta♦n

1281 te♦de bol=BA. Qaciun-u köün Adarkiday nere-tü bü=lee.

1282 Aqa deü jaura adar=uqci Footnote tula Adargi♦n oboq-ta♦n bol=BA.

1283 Nacin_ baatur-un köü♦d Uruuday Maŋqutay nere-tE♦n bü=lee. Uruu♦d Footnote

1284 Maŋqu♦d oboq-ta♦n te♦de bol=BA. Nacin_ baatur-un ablin Footnote eme-dece töre=gsen

1285 Šijuuday Doqoladay nere-te♦n bü=lee.

1292 (§47) Qaydu-yin köü♦d Bay_ šiŋqor_ doqšin Footnote Caraqay_ liŋqu Cawjin_ örtegey qurban

1293 bü=lee. Bay_ šiŋqor_ doqšin-u köün Tumbinay_ secen bü=lee. Caraqay_ liŋqu-yin

1294 köün Seŋgüm_ bilge; Ambaqay-ta♦n Tayiciu♦d oboq-ta♦n bol=BA. Caraqay_ liŋqu-yin

1295 berigen eme-dece töre=gsen Besütey nere-tü bü=lee. Besü♦d Footnote oboq-ta♦n

1296 te♦de bol=BA. Cawjin_ örtegey-in köü♦d Oronar Qoŋqota♦n

1297 Arula♦d Footnote Söni♦d Qabturqa♦s Genige♦s oboq-ta♦n te♦de bol=BA.

1302 (§48) Tumbinay_ secen-ü köün Qabul qahan Sem_ qacula Footnote qoyar bü=lee; Sem_ qacula-yin

1303 köün Bültecü_ baatur bü=lee. Qabul qahan-u köü♦d doloan bü=lee.

1304 Aŋqa yeke in-u Ökin_ barqaq Bartan_ baatur Qutuqtu Footnote _ möŋgür

1305 Qutula qahan Qulan Qadaan Tödöen_ odcigin Footnote e♦de doloan bü=lee.

1309 (§49) Ökin_ barqaq-un köün Qutuqtu Footnote _ yürki bü=lee. Qutuqtu_ yürki-yin köü♦d

1310 Sece_ beki Taycu qoyar bü=lee. Yürki oboq-ta♦n te♦de bol=BA.

1312 (§50) Bartan_ baatur-un köü♦d Möŋgetü_ kiyan Nekün_ taysi Yisügey_ baatur

1313 Da:ritay_ odcigin e♦de dörben bü=lee. Qutuqtu_ möŋgür-ün köün

1314 Büri_ bökö bü=lee. Onan-u tün-tür qurimla=quy-tur Belgütey-in

1315 mürü qaŋqa=s Footnote cabci=qsan Footnote tere bü=lee.

1318 (§51) Qutula qahan-u köü♦d Joci Girmau Altan qurban bü=lee.

1319 Qulan_ baatur-un köün Yeke_ ceren bü=lee. Baday Kišiliq qoyar

1320 darqa♦d-un Footnote noyan tere bü=lee. Qadaan Tödöen qoyar uruq ügeü♦n

1321 bü=lee.

1324 (§52) Qamuq Moŋqol-i Qabul qahan mede=n~ a=ba; Qabul qahan-u qoyina Qabul qahan-u

1325 üge-ber doloan köü♦d-iyen böe=tele Seŋgüm_ bilge-yin köün Ambaqay qahan

1326 qamuq Moŋqol-i mede=n a=ba.

1328 (§53) Buyur naur Kölen naur qoyar jaura Uršiun müren-e bü=kü♦n

1329 Ayiri♦ud Footnote Buyru♦ud Tatar irgen-e Ambaqay qahan ökin ög=cü

1330 öesün ökin-iyen hüde=jü od=qu bol=un Tatar Jüyi♦n irgen

1331 Ambaqay qahan-i bari=ju Kita♦d-un altan qahan-a ab=cu Footnote od=quy-tur

1332 Ambaqay qahan Besü≈tey güün Balaqaci elci♦n-ier Footnote ügüle=jü ile:=rün

1333 Qabul qahan-u doloan köü♦d-ün dumda-tu Qutula-da ügüle=rün harban köü♦d-ün

1334 dotora Qadaan_ taysi-da ügüle kee=n ügüle=jü ile:=rün Qamuq-un qahan

1335 ulus-un ejen bol=ju Footnote öki-ben öesün hüde=küy-ben nama-ar

1336 kese=dkün; Tatar irgen-e bari=qda=a bi Footnote ; { Footnote tabun quruu♦d-iyan

1337 kimul tamu=tala Footnote {harban quruu♦d-iyan haud=tala {haci min-u abura=n

1338 sori=dqun Footnote }kee=jü ile:=jüü.

1343 (§54) Tere caq-tur Yisügey_ baatur Onan müren-e šibawula=n yabu=quy-tur

1344 Merki♦d-ün Yeke_ ciledü Olqunu♦ud Footnote irgen-ece öki ab=cu Footnote

1345 eüs=ge=jü ayisu=qu-yi jolqa=ju öŋgeyi=jü üje=esü

1346 öŋge~ jisü buši-tay öki qatu üje=jü ger-tür-iyen qari=n~ hawul=ju

1347 Nekün_ taysi aqa-yu-an Da:ritay_ odcigin deü-ben udurid=cu ire=jüüy.

1350 (§55) Gür=küy-lüe Ciledü ayu=ju ── qurdun qubi-tu a=juu ──

1351 qubi-yu-an quya in-u deled=cü quburi nambalis Footnote buru:d=quy-lua Footnote

1352 qoyina-ca in-u qurbaula udaara=ldu=BA. Ciledü qošiun

1353 qucilis Footnote qari=ju tergen-dür-iyen ire=küy-lüe

1354 tende Höelün_ üjin ügüle=rün Te♦de qurban haran-i uqa=BA°u: ci.

1355 Ciray ciray-aca busu♦d bu=y. Amin-tur cin-u gür=küy

1356 ciray-ta♦n bu=y; amin °ele cin-u bö=esü { Footnote öljige tutum öki♦d

1357 {qarau~ tutum qatu♦d }bu=y. Amin °ele cin-u bö=esü öki qatu

1358 Endnote ol=uyi °je ci; busu nere-tey-i Höelün °taki nereyid=üyü~ °je; ci amin-iyan

1359 qoroq; hünür min-u hünüs=cü yabu kee=n camca-ban mültül=jü

1360 morin deere-ce naruyid=cu ab=quy-lua qurbaula qošiun

1361 quci=ldu=ju gür=cü aysu=qu-lua Ciledü qurdun qubi-yin

1362 quya in-u deled=cü juqu=s Footnote dutaa=ju Onan müren

1363 öede dutaa=BA.

1368 (§56) Qurbaula qoyina-ca neke=jü doloan quburi daba=tala

1369 hülde=jü qari=ju ire=jü Höelün_ üjin-i Yisügey_ baatur

1370 delbege-dece kötöl=jü Nekün_ taysi aqa in-u udurid=cu

1371 Da:ritay_ odcigin deü in-u kiligü dergece=jü ayisu=quy-tur

1372 Höelün_ üjin ügüle=rün Aqa min-u Ciledü { Footnote key~ öede {kegül-iyen

1373 keyis=ümser Footnote {keer qajar-a {keeli-ben ölös=ümser

1374 bü=liyi; }edöe ker~ °ele ── qoyar šibülger-iyen niken-te

1375 aru~ deere-yen oor=cu niken-te ebür-a:n deere oor=cu

1376 niken-te uruqši-da niken-te qoyinaqši-da ── ker~ °ele~ ki=jü

1377 od=umuy ke:=ed { Footnote Onan müren-i tolkis=tala {hoy~ jubur dawuris=tala

1378 }yeke dawu-bar uyila=ju ayisu=quy-tur Da:ritay_ odcigin Footnote

1379 dergece=jü yabu=ju ügüle=rün { Footnote Teberi=gü cin-u {dabaa♦d olon

1380 daba=BA; {uyila=qda=qu Footnote cin-u {usu♦d olon ketül=BA.

1381 {Qayila=asu {qarayi=ju ülü üje=gü cima-yi. {Qayi=basu

1382 {qauluqa Footnote in-u ülü ol=qu Footnote ci; }sem~ bol=i Footnote kee=jü idqa=BA.

1383 Höelün_ üjin-i Yisügey tedüy ger-dür-iyen abcira=BA Footnote .

1384 Höelün_ üjin-i Yisügey-in abcira=qsan Footnote yosun teyimü.

1390 (§57) Ambaqay qahan-u Qadaan Qutula qoyar-i nereyid=cü ile:=gse-er

1391 qamuq Moŋqol Footnote Tayiciu♦d Onan-u Qorqonaq jubur qura=ju

1392 Qutula-yi qahan bol=qa=BA. Moŋqol-un jirqalaŋ debse=n Footnote qurimla=n

1393 jirqa=qu bü=lee. Qutula-yi qa Footnote ergü=ed Qorqonaq-un

1394 saqlaqar modun horci=n Footnote { Footnote qabirqa-ta qauluqa {ebüdüg-te ölkeg

1395 bol=tala Footnote }debse=BA.

1398 (§58) Qutula qahan bol=uad Qadaan_ taysi qoyar Tatar

1399 irgen-tür morila=BA. Tatar-un Kötön_ baraqa Jali_ buqa

1400 qoyar-tur harban qurban-ta qadqu=ldu=ju Footnote Ambaqay qahan-u

1401 { Footnote ösöl ösö=n {kisal~ kisa=n }yada=BA.

1404 (§59) Tende Yisügey_ baatur Tatar-un Temüjin_ üge Qori_ buqa teriü-te♦n

1405 Tatar-i dawuli=ju ire=Esü tende Höelün_ üjin keeli-tey

1406 bü=rün Onan-u Deliün_ boldaq-a bü=küy-tür jöb tende Ciŋgis qahan

1407 töre=jüüy; töre=küy-tür baraun qar-tur-iyan šia-yin tedüy

1408 nödün~ hadqu=n töre=jüüy. Tatar-un Temüjin_ üge-yi abcira=qsan-tur Footnote

1409 töre=BA kee=n Temüjin nere ög=küy teyimü.

1413 (§60) Yisügey_ baatur-un Höelün_ üjin-ece Temüjin Qasar Qaciun

1414 Temüge e♦de dörben köü♦d töre=BA. Temülün nere-tey niken~ ökin

1415 töre=bi; Temüjin-i yisün nasu-tu bü=küy-tür Joci_ qasar

1416 doloan nasu-tu bü=lee. Qaciun_ elci tabun nasu-tu bü=lee;

1417 Temüge_ odcigin qunan bü=lee. Temülün ölege-tey bü=lee.

1420 (§61) Yisügey_ baatur Temüjin-i yisün nasu-tu bü=küy-tür Höelün

1421 eke-yin törgü♦d Footnote Olqunu♦ud irgen-tür Naqacu♦nar-aca

1422 in-u öki quyu=su kee=n Temüjin-i ab=uad yorci=BA.

1423 Od=quy-tur Cegcer Ciqurqu Footnote qoyar-un jaura Oŋgira≈day

1424 Dey_ secen-i jolqa=ba.

1427 (§62) Dey_ secen ügüle=rün Yisügey quda ken-tür jori=ju ayis=ulaa

1428 kee=jüü. Yisügey_ baatur ügüle=rün `Ene köün-ü min-u

1429 naqacu♦nar Olqunu♦ud irgen-tür öki quyu=su' kee=n

1430 ayis=ulua kee=jüü. Dey_ secen ügüle=rün Ene köün

1431 cin-u { Footnote nidün-tür-iyen qal-tu {niur-tur-iyan gere-tü }köün bu=y.

1434 (§63) Yisügey quda bi ene söni jewüdün jewüdüle=BA bi; caqa:n šiŋqor

1435 naran sara qoyar-i adqu=n nis=cu Footnote ire=jü qar deere min-u tuu=ba. Footnote

1436 Ene jewüdün-iyen güün-e ügüle=rün `Naran sara-yi qara=ju üje=gde=n

1437 bü=lee. Edöe ene šiŋqor adqu=ju abcira=ju

1438 qar-tur min-u tuu=BA. Caqa:n bawu=BA. Footnote Yambar °ele sayi

1439 Endnote üje=ül=ümü' kee=jü ── Yisügey quda ene jewüdün min-u cima-yi

1440 °ele köü-been udurid=cu ire=güy-e üje=gsen a=juu.

1441 Jewüdün sayin jewüdüle=BA. Yaun jewüdün a=qu. Ta Kiya♦d

1442 irgen-ü sülder ire=jü jaa=qa=qsan a=juu.

1445 (§64) Ba Oŋgira♦d irgen erte üdür-ece { Footnote jee-yin jisün {ökin-ü öŋge-te♦n

1446 }ulus ülü temece=d. Footnote {Qacar qoa öki♦d-i {qahan

1447 bol=uqsan-a tan-u {qasaq~ tergen-tür unu=ul=ju {qara

1448 buura köl=ge=jü {qatara=ul=ju od=cu {qatun saurin-tur

1449 {qamtu sau=:l=umu. } Footnote Ba ulus irgen ülü temece=d.

1450 Ba {öŋge~ sayi♦d öki♦d-iyen ös=ge=jü {öljige-tey tergen-tür

1451 unu=ul=ju {öle~ buura köl=ge=jü {eüs=ge=jü od=cu {ündür

1452 saurin-tur {öreele~ ete:d sau=:l=quy. }Ba erten-ece Oŋgira♦d

1453 irgen {qatun qalqa-ta♦n {öki♦d öcil-te♦n {jee-yin jisün {ökin-ü

1454 öŋge-ber }bü=lee ba.

1456 (§65) {Nuun köü♦d man-u {nuntuq qara=yu. {Ökin köün man-u {öŋge üje=gde=yü.

1457 }Yisügey quda ger-tür min-u od=uya. Ökin min-u ücüügen bu=yu;

1458 quda üje=tügey kee=jü Dey_ secen ger-tür-iyen udurid=cu

1459 bawu=:l=BA.

1462 (§66) Öki in-u üje=besü niur-tur-iyan gere-tey nidün-tür-iyen qal-tay

1463 ökin-i üje=jü oyin-tur-iyan oro=ul=BA. Temüjin-ece niken nasun

1464 yeke harban-tay a=juu. Börte nere-tey. Söni qono=ju manaqaši

1465 öki in-u quyu=basu Dey_ secen ügüle=rün Olon≈ta°wu: Footnote quyu=ul=ju

1466 ög=besü deejile=gde=gü. Cöen≈te°wü: Footnote quyu=ul=ju ög=besü

1467 doromjila=qda=qu. Ökin güün-ü jayaan töre=gsen

1468 Endnote eüten-tür ötöl=gü ügey. Ökin-iyen °be Footnote ög=sü. Köün-iyen~ °be

1469 gürige♦d-te talbi=ju od Footnote kee=BA. Je~ bol=ulca=ju

1470 Yisügey_ baatur ügüle=rün Köü-ben gürege♦d-te Footnote talbi=su. Köü~ min-u

1471 noqay-aca cocimtawu bü=lee. Quda köü min-u noqay-aca bu sociul Footnote

1472 ke:=ed kötöl morin-iyan belge ög=cü Temüjin-i gürege♦d-te

1473 talbi=ju od=cu

1478 (§67) Yisügey_ baatur jaura Cegcer-ün šira keer-e Tatar irgen

1479 qurimla=n bü=küy-tür jolqa=ju unda:s=cu qurim-tur an-u bawu=BA Footnote ;

1480 te♦de Tatar tani=n a=juu. Yisügey Kiyan ire=ey ke:=ed uridan-u

1481 dawuli=qda=qsan kegesü-ben durad=cu oyisulad=un qujir=ju Footnote

1482 qoro qoli=ju ög=ciüy. Jaura mawuy od=cu qurban qonoq

1483 yabu=ju ger-tür-iyen gür=üed mawuy bol=ju

1487 (§68) Yisügey_ baatur ügüle=rün Dotora min-u mawuy~ bu=y. Derge-de

1488 ken~ bu=y kee=jü Qoŋqota≈day Caraqa ebügen-ü köün Möŋlig

1489 oyira bu=y ke:=esü uri=ju ire=ül=jü ügüle=rün Caqa min-u

1490 Möŋlig köü♦d ücü:ge-tü bü=lee Footnote . Bi köü-ben Temüjin-i

1491 gürige♦d-te talbi=ju ire=rün jaura Tatar irgen-e

1492 Endnote oyisula=qda=a bi; dotora min-u mawuy bu=yu. Ücü:ge♦d qocor=uqsa♦d

1493 deü♦ner-iyen belbisün bergen-iyen asara=qu-yi ci mede.

1494 Köü min-u Temüjin-i ötörken od=cu ab=cu ire caqa min-u Möŋlig

1495 ke:=ed nögci=BA.

2011 (§69) Yisügey baatur-un üge-yi buši ülü bol=qa=n Möŋlig od=cu

2012 Dey_ secen-e ügüle=rün Yisügey aqa Temüjin-i maši möröl=jü

2013 öre-ben ebed=ümü; Temüjin-i ab=ura ire=be kee=jüü. Footnote Dey_ secen

2014 ügüle=rün Quda köü-ben möröl=gü bö=esü od=tuqay; üje=jü

2015 ötör ire=tügey Footnote kee=jü Möŋlig ecige Temüjin-i ab=cu Footnote ire=be.

2017 (§70) Tere qabur Ambaqay qahan-u qatu♦d Örbey Soqatay jirin yeke♦s-e qajaru

2018 inerü qar=uqsan-tur Höelün_ üjin od=cu qojid gür=cü qojida=u:l=da=ju Footnote

2019 Höelün_ üjin Örbey Soqatay jirin-e ügüle=rün « Footnote Yisügey baatur-i

2020 ükü=be°»ü: kee=jü köü♦d-i min-u yeke ülü bol=quy-aca Footnote ── yeke♦s-ün

2021 kešig-ece bileür-ece sarqud-aca yeki=n qojida=ul=umuy ta; üje=ed

2022 ide=küy ülü sergü=ül=ün newü=kü♦n bol=bAy Footnote ta kee=jüü.

2026 (§71) Tere üge-tür Örbey Soqatay jirin qatu♦d ügüle=rün {Uri=ju ülü

2027 ög=te=küy mör-tey ci; {ucira=asu ide=gü yosu-tay ci; {re=jü ülü ög=te=gü

2028 mör-tey ci; {r=te=esü ide=gü yosu-tay ci. }« Footnote Ambaqay qahan-i

2029 ükü=be»°ü: ci kee=jü Höelün-e gür=tele eyin kee=gde=küy bol=bi.

2031 (§72) Arqa-ca e♦den-i eke♦s köü♦d-i nuntuq-tur ge:=jü newü=dkün.

2032 Ta °ber bu ab=cu Footnote yabu=dqun ke:=ed manaqarši üdür-ece

2033 Tayiciu♦d-un Tarqutay_ Kiriltuq Tödöen_ girte-tE♦n Tayciu♦d

2034 Onan müren huruu gödöl=BA. Höelün_ üjin-i eke♦s köü♦d-i

2035 ge:=jü newü=gde=rün Qoŋqota≈day Caraqa ebügen od=cu idqa=qu-tur

2036 Tödöen_ girte ügüle=rün {Ceel usun nidura=lua. {Cewgen

2037 cilawun cewüre=lüE. }kee=ed newü=jeey. Caraqa ebügen-i Footnote

2038 Ker idqa=qu ci kee=n qoyina-ca jida-bar jo~ qudus Footnote

2039 qadqu=juu.

2043 (§73) Caraqa ebügen yara-tu bol=ju ger-tür-iyen ire=jü

2044 berke kebde=küy-tür Temüjin üje=re od=cuu. Tende Qoŋqota≈day

2045 Caraqa ebügen ügüle=rün Sayin ecige-yin cin-u quri=ya=qda=qsan Footnote

2046 ulus-i man-u büri♦n-ü ── ulus ab=cu Footnote newü=gde=rün idqa=qu~ bol=un

2047 eyin ki=gde=BA ke:=jüü. Teün-tür Temüjin uyila=ad qar=cu

2048 yorci=BA. Höelün_ üjin ge:=jü newü=gde=rün tuqla=ju beye-ber

2049 morila=ju jarim♦ud irgen-i icu=qa=BA. Te♦de °ber icu=qa=qda=qsan

2050 irgen ülü toqta=n Tayijiu♦d-un qoyina-ca newü=jüüy.

2054 (§74) Tayiciu♦d aqa deü Höelün_ üjin-i belbisün-i köü♦d ücü:ge♦d

2055 eke♦s köü♦d-i nuntuq-tur ge:=jü newü=gde=jü {Höelün_ üjin

2056 eme mergen töre=jü {ücü:ge♦d köü♦d-iyen tejie=rün {uki=tala

2057 boqtala=ju {ho:ji=tala büsele=jü {Onan müren öede irada

2058 güyi=jü {ölirsün moyilsun temgü=jü {üdür~ söni qoolay

2059 tejie=BA. {Sölsü-tey töre=gsen Üjin eke {su-ta♦n köü♦d-iyen

2060 tejie=rün {cigörsün širo: bari=ju dün {cicigina uqu=ju

2061 tejie=bi. } Footnote Eke Üjin-ü {qaliyarsun maŋgirsun-iyar tejie=gse♦d Footnote

2062 köü♦d {qa♦d bol=ura gür=bi. {Jarcim-tay Üjin eke-yin {jauqasu-bar

2063 tejie=gse♦d köü♦d {jasaq-ta♦n sece♦d bol=BA.

2066 (§75){Qoa_ üjin-ü {qoqosun maŋgirsu-ar tejie=gse♦d {qauluqa♦d Footnote

2067 köü♦d {qoyira♦ud Footnote sayi♦d bol=BA. {Ere♦s sayi♦d bol=un bara=ju

2068 {erekü♦n Footnote omoqu♦n °ele bol=da=BA. {Eke-yü-en tejie=ye.

2069 kee=ldü=jü {eke Onan-u ergi deere sau=ju

2070 {elgüür gewgi jasa=ldu=ju {eremdeg~ jemdeg jiqasu {elgü=jü

2071 gewgile=jü {jeü-ber gewgi eke=ül=jü {jebüge qadara

2072 gewgile=jü {cilüme~ gubciur huya=ju {jiramud jiqasu

2073 šiü=jü {jici eke-yü-en haci tejie=BA.

2076 }(§76) Niken üdür Temüjin Qasar Begter Belgütey dörben qamtu sau=ju

2077 gewgi tata=quy dotora niken gegeen soqosun oro=juuy.

2078 Temüjin Qasar qoyar-aca Begter Belgütey qoyar buli=ju ab=uBA Footnote .

2079 Temüjin Qasar qoyar ger-tür ire=jü Üjin eke-de

2080 ügüle=rün Niken gegeen soqosun gewgi jau=qsan-i Begter

2081 Belgütey aqa deü qoyar-a buli=ju ab=da=BA Footnote ba ke:=esü

2082 Üjin eke ügüle=rün Yegü=üjeey Footnote . Aqa♦nar deü♦ner yeki=n teyin

2083 ki=ldü=müy ta. { Footnote Seüder-ece busu nökör ügey {seül-ece busu

2084 cicua ügey~ bu=y bida. }`Tayiciu♦d aqa deü-ye-yen qašiu ker

2085 abura=qu♦n bida' kee=jü bü=küy-tür erte Alan eke-yin

2086 tabun köü♦d metü yeki=n eye ügeü♦n bu=y. Ta bü=tügey kee=bi.

2091 (§77) Tende-ce Temüjin Qasar qoyar ülü taala=n ügüle=rün

2092 Öcigen niken-te biljiur Footnote qodolid=uqsan-i teyin~ °gü buli=ju

2093 ab=ulaa. Edöe basa teyin~ °gü buli=BA. Qamtu ker a=ldu=qu♦n

2094 bida ke:=ed eüten oor=cu qar=cu yorci=BA.

2095 Begter hulqun deere širqa aqta-ta♦n yisün mori qara=ju

2096 sau=ju Footnote bü=küy-tür Temüjin ümere-ce daldad=cu Qasar emüne-ce

2097 daldad=cu sumu-ban salba=ju gür=küy-tür Begter üje=ed

2098 ügüle=rün `Tayiciu♦d aqa deü-yin qašiun dawus=un yada=n

2099 haci~ ken-e abura=n cida=qu♦n°u:' kee=jü bü=küy-tür

2100 nama-yi yeki=n Footnote nidün-ü surmusun aman-u qaqasun bol=qa=muy ta;

2101 {seüder-ece busu nökör ügey {seül-ece busu cicua ügey-tür

2102 }yeki=n teyin sedki=BA ta. Qolumta min-u bu bürel=ge=dkün;

2103 Belgütey-i bu tebci=dkün kee=ed jabila=n sau=ju gülice=BA;

2104 Temüjin Qasar qoyar emüne-ce ümere-ce ötermele=jü

2105 od=BA.

2111 (§78) Ger-tür ire=jü oro=quy-lua Üjin eke qoyar köüke♦d-ü-en

2112 ciray~ uqa=ju ügüle=rün Bara=qsa♦d {qalaun-aca min-u qalad

2113 qar=urun {qar-dur-iyan qara nödün hadqu=n töre=ligi.

2114 Ene {qarbisu-ban qaja=qu qasar noqay metü {qada-tur

2115 dobtul=qu qablan metü {aur-iyan darun yada=qu arslan metü

2116 {ami-du~ jalgisu ke:=gü Footnote maŋgus metü {seüder-tür-iyen

2117 dobtul=qu šiŋqor metü {sem-iyer jalgi=qu curaqa metü

2118 {botoqan-iyan borbi qaja=qu buura metü {boroqan-tur

2119 šiqa=qu cino: metü {köü♦d-iyen gelin yada=ju {köü♦d-iyen ide=gü

2120 aŋgir metü {kebdeši-yen könde=esü öme:r=gü Footnote cöeböri

2121 metü {bariju ülü saara=qu bars metü {balamud

2122 dobtul=qu baruq Footnote metü bara=BA. {Seüder-ece busu nökör

2123 Endnote ügey-tür {seül-ece busu cicua ügey-tür }Tayiciu♦d aqa

2124 deü-yin qašiun dawus=un yada=n bü=küy-tür `Haci ken-e abura=qu♦n°u:'

2125 kee=jü bü=küy-tür `Ker a=ya' kee=n eyin ki=ldü=müy~ ta kee=n

2126 köü♦d-iyen {qaucin üge♦s qadal=un {ötögü♦s üge♦s orkid=un

2127 }maši mawula=bi.

2134 (§79) Tedüy a=tala Tayiciu♦d-un Tarqutay_ kiriltuq turqa♦ud-iyan

2135 udurid=cu { Footnote Qoluqa♦d qooji=juu; {šilüge♦d šiberi=jüü }kee=n ire=jüüy.

2136 Ayu=ju eke♦s köü♦d aqa♦nar deü♦ner šiquy hoy-tur

2137 Endnote qorqola=ju Belgütey mudu♦d ququru tatala=ju šibee bari=ju

2138 Qasar qarbula=ldu=ju Qaciun Temüge Temülün qurban-i jaba

2139 jaura dürü=jü bulqa=ldu=n bü=küy-tür Tayiciu♦d uŋši=ju

2140 ügüle=rün Aqa-ban Temüjin-i ile:; busu♦d-i tan-u kereg Footnote ügey kee=n

2141 uŋši=qda=ju Footnote Temüjin-i morila=ul=ju buruud=qa=n hoy-tur

2142 Endnote dutaa=ju od=quy-i Tayiciu♦d üje=jü hülde=jü Tergüne ündür-ün

2143 šiquy-dur širqu=ju oro=basu Tayiciu♦d oro=n yada=ju

2144 šiquy-dur horci=n saki=ju

2150 (§80) Temüjin šiquy~ dotora qurban qono=ju Qar=su kee=n mori-yan

2151 kötöl=jü ayisu=quy-tur morin-aca emeel Footnote in-u mültüre=jü

2152 qocor=cuu; qari=ju üje=esü emeel kömüldürgele=gse-er

2153 olaŋlaqsa-ar Footnote mültüre=jü qocor=cuu. Footnote Olaŋ~ °ci~ bol=tuqay.

2154 Kömüldürge basa ker mültüre=gü bü=lee. Teŋgeri idqa=n Footnote

2155 a=quy°u: Footnote kee=jü qari=ju basa qurban qono=BA. Basa qar=cu

2156 ayisu=quy-tur šiquy-in amasar-a qošiliq-un tedüy caqa:n gürü

2157 amasar-a bögle=n Footnote una=juu. Teŋgeri idqa=n a=quy°u: kee=jü

2158 qari=ju basa qurban qono=BA. Basa yisün qonoq ideen

2159 ügey a=ju Nere ügey ker ükü=gde=küy Footnote ; qar=su kee=jü

2160 tere amasar bögle=n una=qsan qošiliq-un tedüy caqa:n gürü

2161 horci=n qar=basu ülü bol=qu modu♦d-i sumuci kituqay-bar-iyan Footnote

2162 hoqtori=ad mori-yan qaltari=ul=uad qar=quy-lua Tayiciu♦d

2163 saki=ju a=juu. Bari=ju ab=cu od=BA.

2169 (§81) Temüjin-i Tarqutay_ kiriltuq ab=cu Footnote od=cu ── ulus

2170 Endnote irgen-dür-iyen jasaqla=ju ── ayil-tur niken qono=ul=un qono=ul=un

2171 bitü=ül=ün yabu=quy-tur jun-u teriün sara-yin harban jirwaan-a

2172 hulaan tergel üdür Tayiciu♦d Onan-u ergi deere

2173 qurimla=ldu=ju naran šiŋge=esü tarqa=BA. Temüjin-i tere

2174 qurim-tur gelbüre köün güün abcira=ju bü=lee. Qurim-un

2175 haran-i tarqa=ul=un tere gelbüre köün-ece buqau tata=ju

2176 ab=cu heki in-u niken-te deled=üed güyi=jü Onan-u

2177 tün dotora kebte=esü üje=gde=gü kee=jü usun-u

2178 Endnote qarki-tur gedergü kebde=jü buqau-ban usun huruu urus=qa=n

2179 niur ile kebde=BA.

2184 (§82) Tere alda=qsan güün yeke dawu-bar Bariya güün alda=BA

2185 kee=n qayila=quy-tur tarqa=qsa♦d Tayiciu♦d quri=ju

2186 ire=jü üdür metü saraur-a Onon-u tün-i bedere=BA. Footnote

2187 Qarki-tur kebte=jü bü=küy-i Suldu♦s-un Sorqan_ šira

2188 jöb Footnote daari=ju üje=jü ügüle=rün Jöb °ele eyimü arqa-tu-yin

2189 tula { Footnote `Nidün-dür-iyen qal-tu {niur-tur-iyan gere-tü' }kee=n

2190 Tayiciu♦d aqa deü-de-en teyin °ele nayta=qda=n a=juu.

2191 Ci teyin °gü kebte Footnote . Ülü jaa=qu bi ke:=ed nögci=BA.

2192 Basa qari=n bedere=ye kee=ldü=küy-tür Sorqan_ šira ügüle=rün

2193 Mün mün mör-ier-e:n ese üje=gsen qajar-iyan üje=ed qari=n

2194 bedere=ye kee=BA; je~ °gü kee=ldü=BA. Footnote Mün mün mör-iyer qari=n

2195 bedere=jü basa Sorqan_ šira daari=ju ügüle=rün Aqa

2196 deü cin-u ama-an šidü-ben bileüde=n ayis=u. Teyin kebte Footnote ;

2197 qadauji Footnote ~ °gü ke:=ed nögci=BA.

2202 (§83) Basa qari=n bedere=ye kee=ldü=küy-tür Sorqan_ šira basa ügüle=rün

2203 Tayiciu♦d köü♦d ta gegeen caqaan üdür gübcin Footnote ~ güü alda=BA;

2204 edöe qaraŋquy söni ker ol=qu♦n. Bida basa mün mün mör-iyer

2205 ese üje=gsen Footnote qajar-iyan üje=ed qari=n bedere=ed tarqa=ju

2206 manaqar üdür ciul=ju Footnote eri=ye; qaa od=qu tere buqau-tu

2207 güün kee=BA. Footnote Je kee=ldü=jü Footnote qari=n bedere=jü

2208 Sorqan_ šira basa daari=ju ügüle=rün `Edüy bedere=ed

2209 qari=ju manaqar eri=ye' kee=ldü=BA; edöe man-i

2210 tarqa=ul=un bara=ju eke-ben deü♦ner-iyen eri=n od. Footnote Nama-yi

2211 üje=BA kee=n güün-e üje=gde=esü `Üje=gde=be' kee=n bu kelele

2212 ke:=ed nögci=BA.

2217 (§84) Ani tarqa=ul=un bara=ju dotora-ban sedki=jü Öcigen ayil

2218 bitü=ül=jü qono=ul=quy-tur Sorqan_ šira-yin ger-tür qono=basu

2219 Cimbay Cilawun qoyar köü♦d in-u örö jirüge-ben ebed=cü

2220 söni nama-yi üje=jü buqau min-u ab=cu Footnote sulala=ju qono=n a=ul=ula:y Footnote ;

2221 edöe basa Sorqan_ šira nama-yi üje=jü ülü jaa=n nögci=n~ a=BA.

2222 Edöe mün~ °kü te♦de nama-yi abura=mu~ °je kee=jü Sorqan_ šira-yin

2223 ger eri=n Onan müren huruu yorci=BA.

2228 (§85) Ger-ün belge sün~ tüsür=üed esüg-iyen söni-de üdür cayi=tala

2229 büle=kü bü=lee. Footnote Tere belge sonos=cu yabu=basu büleür-ün dawu

2230 sonos=cu gür=cü ger-tür in-u oro=basu Sorqan_ šira

2231 `Eke-ben deü♦ner-iyen eri=n od' ese°ü: kele=lüe bi. Yeki=n

2232 ire=BA~ ci kee=BA. Footnote Cimbay Cilawun qoyar köü♦d in-u ügüle=rün

2233 Šibawuqan-i turumtay buta-tur qorqo=basu buta abura=juuy.

2234 Edöe bidan-tur ire=gsen-i Footnote yeki=n teyin kee=mü ci kee=n

2235 ecige-yü-en üge ülü taala=n buqau in-u cucal=ju

2236 qal-tur tüle=jü qoyitu nuŋqasu-tu tergen-tür unu=ul=ju

2237 Qadaan nere-tey döyi-ben Ami-tu güün-e bu kelele kee=jü

2238 asara=ul=BA.

2244 (§86) Qutuar üdür Güün niu=BA~ °je kee=ldü=jü Öer jaura

2245 neŋjile=ldü=yE kee=ldü=jü neŋjile=ldü=BA. Sorqan_ šira-yin

2246 ger-tür tergen-tür iseri-yin do:ro gür=tele neŋji=jü

2247 qoyitu nuŋqasu-tu tergen-tür unuju amasar-a bü=küy

2248 nuŋqasu tatala=ju köl-tür gür=küy-tür Sorqan_ šira

2249 Ene basa eyimü qalaun-a nuŋqasun dotora ker daus=qu

2250 ke:=esü neŋjiülsün bawu=ju yorci=BA.

2254 (§87) Neŋjiül-i od=uqsan-u qoyina Sorqan_ šira ügüle=rün

2255 Nama-yi hünesü-er keyis=ge=n alda=BA. Footnote Edöe eke-ben

2256 deü♦ner-iyen erin~ od kee=jü aman caqaan eremüg

2257 Endnote qulaqcin-i unu=ul=ju tel~ quriqan bol=qa=ju göür nambuqa jasa=ju

2258 emeel ülü ög=ün kete ülü ög=ün numu ög=cü

2259 qoyar sumu ög=BA. Tedüy jasa=ju ile:=BA.

2263 (§88) Temüjin teyin od=uad šibeele=jü qorqola=qsan

2264 qajar-dur-iyan gür=cü ebesün-ü alurqay-bar Onan

2265 müren öede möcgi=jü ── höröne-ce Kimurqa qoroqan

2266 Endnote oro=ju ire=n a=juu ── tere öede möcgi=yed Kimurqa qoroqan-u

2267 Beder qošiun-u Qorcuquy boldaq-a bü=küy-tür jolqa=ldu=BA.

2271 (§89) Tende neyile=ldü=jü Footnote od=cu Burqan qaldun-u ebür-e Gürelgü

2272 dotora Seŋgür qoroqan-u Qara_ jirügen-ü kökö naur

2273 nuntuqla=ju a=quy-tur tarbaqad kücügür ala=ju

2274 ide=n bü=lee.

2277 (§90) Niken üdür širqa aqta-ta♦n nayman mori♦d Footnote ger-ün dergede

2278 bayi=ju bü=küy-i deerme ire=jü üje=tele deermed=cü

2279 yorci=BA. Footnote Yabu=qa♦d üje=jü qocor=BA. Belgütey oqodur

2280 dargi qoŋqor-i unu=ju tarbaqacila=ra od=cu bü=lee.

2281 Üdeši naran šiŋge=gsen-ü qoyina Belgütey dargi~ oqodur

2282 qoŋqor-tur tarbaqad aci=ju niqsaqalja=tala yabu=qan

2283 kötöl=jü Footnote ire=BA. Širqa aqta-ta♦n-i Footnote deerme ab=cu Footnote

2284 od=BA Footnote ke:=esü Belgütey ügüle=rün Bi neke=sü Footnote kee=BA;

2285 Qasar ügüle=rün Ci ülü cida=qu; bi neke=sü Footnote kee=BA.

2286 Temüjin ügüle=rün Ta ülü cida=qu; bi neke=sü Footnote kee=jü dargi

2287 qoŋqor-i Temüjin unu=ju širqa aqta-ta♦n-i Footnote ebesün-ü

2288 alurqay-bar möcgi=jü qurban qono=ju manaqar erte

2289 mör-tür olon aduun-tur niken gürümele köün güün

2290 geü~ saa=n a=qu-yi jolqa=ju širqa aqta-ta♦n-i sura=basu tere

2291 köün ügüle=rün Ene manaqar naran urqu=qu-yin urida

2292 širqa aqta-ta♦n nayman mori♦d Footnote eü-ber hülde=jü Footnote yorci=BA;

2293 mör in-u bi jaa=ju ög=sü ke:=ed oqodur qoŋqor-i

2294 talbi=ul=ju Temüjin-e oroq~ šiŋqula-yi unu=ul=BA.

2295 Mün öesün qurdun qubi-yi unu=BA. Ger-dür-iyen °ba ülü

2296 od=un nambuqa saulqa-ban Footnote keer-e buqu=ju talbi=BA.

2297 Nökör ci bü=rün maši muŋtani=ju ayis=un Footnote a=juu. Ere-yin

2298 muŋ niken bu=y~ °je. Bi cima-tur nököce=sü. Ecige min-u

2299 Naqu_ bayan kee=gde=yü. Bi qaqca köün in-u; bi Boorcu

2300 nere-tü~ bu=y kee=ed širqa aqta-ta♦n-u Footnote mör-iyEr in-u

2301 möcgi=jü qurban qono=ju üdeši naran quburi taši=n bü=küy-tür

2302 niken gürien irgen-tür gür=BA. Širqa aqta-ta♦n nayman mori♦d Footnote

2303 tere yeke~ gürien-ü kijaar-a ebesüle=n bayi=ju bü=küy-i

2304 üje=BA. Temüjin ügüle=rün Nökör ci ende bayi.

2305 Bi širqa aqta-ta♦n ── te♦de~ bu=y ── hülde=jü Footnote qar=suqay kee=BA.

2306 Boorcu ügüle=rün Nököce=sü kee=n ire=lee. Bi ende

2307 yeki=n bayi=qu ke:=ed qamtu dobtul=ju Footnote oro=ad Footnote

2308 širqa aqta-ta♦n-i hülde=jü qar=BA.

2320 (§91) Qoyina-ca haran ubursubur neke=jü ayis=u. Niken caqaan

2321 mori-tu güün uurqa bari=ju qaqca-ar küyice=jü ayis=u.

2322 Boorcu ügüle=rün Nökör numu sumu na-da~ aca; bi qarbula=ldu=su

2323 kee=BA. Temüjin ügüle=rün Min-u tula ci erüs=te=üjey.

2324 Bi qarbula=ldu=su kee=jü esergü qari=n qarbula=ldu=BA.

2325 Tere caqaan mori-tu güün uurqa-bar-iyan doki=ju bayi=BA.

2326 Qoyitu♦s nökö♦d küyice=jü ire=BA. Naran šiŋge=jü od=BA.

2327 Düüšin bol=ju ayis=u. Qoyitu te♦de haran baruan bol=da=ju

2328 bayi=ju qocor=BA.

2333 (§92) Tere söni düli=ed qurban üdür qurban söni düli=jü gür=BA. Footnote

2334 Temüjin ügüle=rün Nökör bi cima-daca aŋgi-da e♦de mori♦d-iyan

2335 ab=qu°u: Footnote bü=lee. Qubiya=ldu=ya; kedüy-i ab=qu kee=mü

2336 kee=be Footnote . Boorcu ügüle=rün Bi sayin nökör-i cima-yi muŋtani=ju

2337 ayis=u kee=n `Sayin nökör-e tusa bol=su Footnote ' kee=n nököce=jü ire=BA

2338 bi; olja°u: Footnote kee=jü ab=qu Footnote bi. Ecige min-u Naqu_ bayan nere-tü

2339 bu=yu. Naqu_ bayan-u qaqca köün in-u bi bu=yu; ecige-yin min-u

2340 jüe=gsen Footnote na-da tüge=tele bu=yu. Bi ülü ab=qu Footnote ; tusa bol=uqsan min-u

2341 yaun tusa bol=qu; ülü ab=qu Footnote kee=BA.

2346 (§93) Naqu_ bayan-u ger-tür gür=BA; Naqu_ bayan köün-ben Boorcu-yi

2347 jabqa=ju Footnote nisun nilbusu-bar a=juu. Genete Footnote gür=te=jü köü-ben

2348 üje=jü niken-te uyila=mu niken-te doŋqod=umu. Köün in-u

2349 Boorcu ügüle=rün Yaun bol=BA. Sayin nökör muŋtani=ju

2350 ayis=un a=juu; nököce=jü od=ulaa bi; edöe ire=BA ke:=ed

2351 haul=ju od=cu keer-e buqu=qsan nambuqa saulqa-ban Footnote abcira=BA. Footnote

2352 Temüjin-e tel~ quriqan ala=ju günesü ög=üed nambuqa

2353 deürge jasa=ju günesüle=ül=BA. Naqu_ bayan ügüle=rün Qoyar

2354 jalau♦s~ bu=y; ta üje=ldü=gtü♦d Footnote ; mono qoyina bu tebci=ldü=gtü♦d Footnote

2355 kee=BA. Footnote Temüjin od=cu qurban söni qurban üdür yorci=ju

2356 Seŋgür qoroqan-a ger-tür-iyen gür=BA. Höelün eke

2357 Qasar °ki=ed Footnote deü♦ner in-u herü=jü a=ju üje=jü

2358 bayas=BA.

2365 (§94) Tende-ce Temüjin Belgütey Footnote qoyar Dey_ secen-ü Börte_ üjin-i ──

2366 yisün nasu-tu bü=küy-tür üje=jü ire=gse-er qaqaca=ju bü=lee ──

2367 Kelüren müren huruu eri=n od=BA. Cegcer Footnote Ciqurqu qoyar-un

2368 jaura ── Dey_ secen Oŋgira♦d Footnote tende a=juu ── Dey_ secen Temüjin-i

2369 üje=jü maši yeke bayas=cu ügüle=rün « Footnote Tayiciu♦d aqa deü

2370 cin-u nayta=mu» kee=n mede=jü maši herü=jü cökö=leey; aran

2371 üje=BA °je cima-yi ke:=ed Börte_ üjin-i neyile=ül=eed Footnote

2372 eüs=ge=BA; eüs=ge=n ayis=urun Dey_ secen jaura Kelüren

2373 Uraq_ cöl nu:-daca qari=BA. Gergey in-u Börte_ üjin-ü eke

2374 Cotan nere-tey bü=liyi. Cotan öki-yen hüde=jü Gürelgü

2375 dotora Seŋgür qoroqan-a bü=küy-tür gür=ge=jü ire=BA.

2381 (§95) Cotan-i qari=ul=uad Belgütey-i Boorcu-yi Nököce=ye kee=n

2382 uri=ju ile:=BA. Boorcu Belgütey-i Footnote gür=ge=ül=üed

2383 ecige-dür-iyen ülü kelele=n { Footnote götür qoŋqor-i unu=ad {boro

2384 örmüge-ben bögtür=üed }Belgütey-lüe ire=BA. Tere

2385 nököce=gse-er nököce=küy yosun teyimü.

2389 (§96) Seŋgür qoroqan-aca newü=jü Kelüren müren-ü teriün Bürgi

2390 ergi-de nuntuqla=n bawu=ju Cotan Eke-yin šidkül kee=n

2391 qara buluqan daqu abcira=ju bü=lee. Tere daqu-yi

2392 Temüjin Qasar Belgütey qurban ab=cu Footnote od=cu ── erte üdür

2393 Yisügey qan ecige-lüe Kereyi♦d irgen-ü Oŋ_ qan anda

2394 kee=ldü=gsen a=juu ── Ecige-lüe min-u anda kee=ldü=gsen

2395 ecige metü bu=y~ °je kee=n «Oŋ_ qan-i Tuula-yin qara~ tün-e bu=yu»

2396 kee=n mede=jü od=BA. Oŋ_ qan-tur Temüjin gür=cü ügüle=rün

2397 `Erte üdür ecige-lüe min-u anda kee=ldü=gsen

2398 a=juu. Ecige °gü metü bu=yu~ °je' kee=jü gergey bawu=:l=ju

2399 emüsgel cima-da abcira=BA Footnote kee=n buluqan daqu ög=BA. Footnote

2400 Oŋ_ qan maši bayas=cu ügüle=rün { Footnote Qara buluqan daqu-yin qariu

2401 {qaqaca=qsan ulus-i cin-u qamtud=qa=ju ög=sü. {Buluqan daqu-yin

2402 qariu {butara=qsan ulus-i cin-u güd=ke=ldü=jü Footnote ög=sü.

2403 {Bököre-yin gse-tür {cekere-yin ceeji-tür a=tuqay Footnote

2404 }kee=BA.

2412 (§97) Tende-ce qari=ju Bürgi ergi-de bü=küy-tür Burqan_ qaldun-aca

2413 Uryaŋqa≈day güün Jarciuday ebügen küürge-ben ü:r=cü

2414 Jelme nere-tü köün-iyen udurid=cu ire=jü Jarciuday

2415 ügüle=rün Onan-u Deliün boldaq-a bü=küy-tür Temüjin-i

2416 törö=küy-tür buluqan nelkey ög=ülee. Bi ene köü-ben

2417 Jelme-yi ög=ülee~ °gü. Bi `Ücü:gen' kee=n ab=cu od=ulaa;

2418 edöe Jelme-yi { Footnote emeel-iyen toqu=ul Footnote {eüde-en

2419 negü=ül Footnote }kee=jü ög=BA Footnote .

2423 (§98) Kelüren müren-ü teriün-e Bürgi ergi-de bawu=ju bü=küy-tür

2424 niken manaqar erde gerel širal üdür geyi=n bü=küy-tür

2425 Höelün eke-yin ger dotora gödöl=küy Qoaqcin Footnote emegen

2426 bos=cu ügüle=rün Eke eke öter bos. Qajar

2427 Endnote derbelü=müy; tübüriün sonos=ta=mu; jalqamšiq-ta♦n Tayiciu♦d Footnote ayis=un

2428 aqu♦n°u:. Eke öter bos kee=bi.

2431 (§99) Höelün eke ügüle=rün Köü♦d-i öter seri=ül=üdkün ke:=ed

2432 Höelün eke öter~ °gü bos=bi. Temüjin-tE♦n köü♦d

2433 öterle=n~ °gü bos=uad mori♦d-iyan bari=ju Temüjin niken

2434 mori unu=BA. Höelün eke niken mori unu=BA. Qasar

2435 niken mori unu=BA; Qaciun niken mori unu=BA; Temüge odcigin

2436 niken mori unu=BA; Belgütey niken mori unu=BA; Boorcu

2437 niken mori unu=BA. Jelme niken mori unu=BA. Temülün-i

2438 Höelün eke ebür-tür-iyen deür=be Footnote ; niken mori kötöl

2439 jasa=BA; Börte_ üjin-e mori duta=BA.

2443 (§100) Temüjin aqa♦nar deü♦ner morila=ju erte bö=ed Footnote

2444 Burqan jüg qar=BA. Footnote Qoaqcin emegen Börte_ üjin-i niu=su kee=n

2445 { Footnote böken qarau-tay tergen-tür unu=ul=ju {böere alaq

2446 hüker köl=jü Footnote }Teŋgelig Footnote qoroqan öede gödöl=jü

2447 ayis=un bü=küy-tür herü~ baru-da üdür geyi=n bü=küy-tür

2448 esergün-ece cerig haran qatara=ju hergi=jü gür=cü

2449 ire=jü Yaun güün ci kee=n hasaq=BA. Qoaqcin Footnote emegen

2450 ügüle=rün Bi Temüjin-ü-ey~ bu=y; yeke ger-tür qonin kirqa=ra

2451 ire=lee; ger-tür-iyen qari=ju ayiš=i kee=bi.

2452 Tende-ce ügüle=rün Temüjin ger-tür bu=yu°u:; ger kejie

2453 bu=yu Footnote kee=bi. Qoaqcin emegen ügüle=rün Ger~ °ci

2454 oyira bu=yu; Temüjin-i bü=küy-i ügey ese uqa=bi; qoyina-ca

2455 bos=uad ire=bi bi kee=bi.

2461 (§101) Te♦de ceri♦üd tedüy qatara=BA; Qoaqcin emegen böere

2462 alaq hüker-iyen deled=üed öterle=n neü=gü bol=un

2463 tergen-ü teŋgeli ququ=s od=BA; teŋgeli-ben ququra=qda=ju Footnote

2464 Yabu=qa♦d-iyar hoy-tur güyi=jü oro=ya kee=ldü=n bü=küy-tür

2465 daruca mü♦d~ ceri♦üd Belgütey-in eke-yi sundula=ul=ju Footnote

2466 qoyar kö♦d in-u cerbegelje=ül=jü qadara=ju gür=cü

2467 ire=ed Footnote Ene tergen dotora yaun tee=jü a=mu kee=bAy. Footnote

2468 Qoaqcin emegen ügüle=rün Uŋqasun tee=jü a=mu kee=bi;

2469 te♦de ceri♦üd-ün aqa♦nar in-u ügüle=rün Deü♦ner köü♦d-iyen

2470 bawu=ju üje=dkün kee=BA. D♦ner köü♦d in-u bawu=ju

2471 qaatay Footnote tergen-ü qaalqa ab=quy-lua dotora qatun~ °je Footnote

2472 güün sau=ju ima-yi tergen-ece cir=cü bawu=:l=ju

2473 Qoaqcin jirin-i sundula=ul=ju ab=uad Temüjin

2474 Endnote qoyina-ca ebesün-ü alurqay-bar möcgi=jü Footnote Burqan jüg

2475 qar=BA.

2481 (§102) Temüjin-ü qoyina-ca Burqan_ qaldun-i qurban-ta quci=ul=ju

2482 erüs=ün yada=BA; eyin teyin bulji=asu ── ümbü šibar berke

2483 hoy in-u cadqulaŋ moqay-a širqu=asu ülü bol=qu

2484 berke šiquy ── qoyina-ca in-u daqa=ju erüs=ün yada=juuy. Footnote

2485 Te♦de qurban Merki♦d a=juu; Uduyi♦d Merki♦d-ün Toqtoa

2486 Uwa♦s Merki♦d-ün Dayir_ usun Qaa♦d Merki♦d-ün Qaatay_ darmala

2487 e♦de qurban Merki♦d «erten-ü Höelün eke-yi Ciledü-dece Footnote

2488 buli=ju ab=da=laay» kee=n edöe tere ösöl ösö=n ire=gse♦d Footnote

2489 a=juu. Te♦de Merki♦d ügüle=ldü=rün Footnote Höelün-ü haci abura=n

2490 edöe eme♦s-i an-u ab=uBA; haci-yan abura=BA bida

2491 Endnote kee=ldü=jü Burqan_ qaldun-aca bawu=ju geyid-tür-iyen Footnote

2492 ajira=BA.

2498 (§103) Temüjin Te♦de qurban Merki♦d maqad Footnote geyi♦d-tür-iyen ajira=bAy°u: Footnote

2499 bügcü°ü: a=muy kee=n Belgütey Boorcu Jelme qurban-i

2500 Merki♦d-ün qoyina-ca uqau-ta Footnote qurban qonoq daqa=ul=ju

2501 Merki♦d-i küŋke=ül=jü Temüjin Burqan deere-ce bawu=ju

2502 ebceü-ben Footnote möeled=cü ügüle=rün Qoaqcin eke-yi { Footnote solaŋqa

2503 bol=ju sonos=qu-yin tula {ünen bol=ju üje=gü-yin tula

2504 {dün beye-en buruud=un {bugiya mori-tu {buqu-yin horum horumla=ju

2505 {burqasun ger gerle=n {Burqan deere qar=ulaa.

2506 {Burqan_ qaldun-a {esün-ü tedüy amin-iyan {bulji=ul=da=BA bi.

2507 {Qaqcaqan amin-iyan qayirala=n {qaqca mori-tu {qandaqay-in

2508 horum horumla=ju {qalqasun ger gerle=n {Qaldun deere

2509 qar=ulaa bi. {Qaldun_ burqan-a {qarca-yin tedüy amin-iyan

2510 {qalqala=qda=BA~ °je bi; }maši ayu=ul=da=BA bi. Burqan_ qaldun-i

2511 manaqar~ büri maliya=suqay; üdür~ büri öci=sügey. Footnote Uruq-un uruq

2512 min-u uqa=tuqay kee=n naran esergü büse-ben güjüün-dür-iyen

2513 erigele=jü maqalay-ban qar-tur-iyan seejigele=jü qar-iyan

2514 ebceün-dür-iyen Footnote möeled=cü Footnote naran jüg yisün-te sögöd=cü Footnote saculi öciüli ög=BA. Footnote

3011 (§104) Tedüy kelele=jü Temüjin Qasar Belgütey qurban Kereyi♦d-ün

3012 Tooril oŋ_ qan-tur Tuula müren-ü qara tün-a bü=küy-tür

3013 od=cu Footnote ügüle=rün Qurban Merki♦d-te genen bü=küy-tür ire=jü

3014 eme köü-ben dawli=ju ab=da=BA Footnote . `Qan ecige min-u eme köü

3015 abura=ju ög=tügey' kee=n ire=BA ba kee=BA; tere üge-yin

3016 qariu Tooril oŋ_ qan ügüle=rün Bi nidöni cima-da ese°ü:

3017 ügüle=lee. Buluqan daqu na-da abcira=run Footnote `Ecige-yin caq-un

3018 anda kee=ldü=gsen ecige metü bu=yu~ °je' kee=n emüs=ge=gde=esü

3019 tende bi ügüle=rün {`Buluqan daqu-yin qariu {butara=qsan ulus-i cin-u

3020 {güd=ge=ldü=jü ög=sü; {qara buluqan daqu-yin qariu {qaqaca=qsan

3021 ulus-i cin-u {qamtud=qa=ldu=ju ög=sü' }kee=n {`Cekere-yin Footnote ceeji-tür

3022 a=tuqay; {köre-yin gse-tür a=tuqay' }ese°ü: kee=lee bi. Footnote

3023 Edöe tere üge-dür-iyen gür=ün {buluqan daqu-yin qariu

3024 {güde Merki♦d-i rel=tele {rte_ üjin-i cin-u abura=ju

3025 ög=sü bi; {qara buluqan daqu-yin qariu {qamuq Merki♦d-i qaltaci=ju Footnote

3026 {qatun Börte-yi cin-u {qari=ul=ju abcira=ya bida Footnote . }Ci Jamuqa

3027 deü-de kelen~ ki=jü ile:; Jamuqa deü Qorqonaq_ jubur-a bu=y~ °je.

3028 Bi ende-ce qoyar tüme♦d morila=su baraun qar bol=un,

3029 Jamuqa deü qoyar tüme♦d bol=ju jewün qar bol=un morila=tuqay;

3030 bidan-u boljaan Jamuqa-daca bol=tuqay kee=be.

3037 (§105) Temüjin Qasar Belgütey qurban Tooril qan-aca qari=ju

3038 ger-tür-iyen gür=cü Temüjin Jamuqa-tur Qasar Belgütey

3039 qoyar-i ile:=rün Jamuqa anda-da ügüle kee=n ügüle=jü ile:=rün

3040 Qurban Merki♦d-te ire=jü {oro-ban hoqtorqu bol=da=qda=a Footnote

3041 bi; {önör niken-tE♦n busu♦t°u: bida; {ösöl-iyen ker ösö=kü♦n.

3042 {Ebür-iyen hemtül=de=e Footnote bi; {heligen-ü uruq busu♦t°u: bida.

3043 {Haci-yan ker hacila=qu♦n bida }kee=jü ile:=BA. Jamuqa

3044 anda-da ügüle=jü ile:=gsen üge edüy; basa Kereyi♦d-ün

3045 Tooril qan-u ügüle=gsen üge♦s-i Jamuqa-da ügüle=jü ile:=rün

3046 Erde üdür Yisügey qan ecige-de min-u tusa sayi

3047 ki=gde=gsen-i sedki=jü nököce=sü; bi qoyar tüme♦d bol=ju

3048 baraun qar bol=un morila=su. Jamuqa deü-de kelele=jü ile:;

3049 Jamuqa deü qoyar tüme♦d morila=tuqay; qamtud=qu boljaan

3050 Jamuqa deü-dece bol=tuqay kee=BA. E♦de üge♦s-i daus=qa=n

3051 bara=ju Jamuqa ügüle=rün Temüjin anda-yi Footnote `{ Footnote oro hoqtor=qu Footnote

3052 bol=BA' kee=n mede=jü {örö min-u ebed=BA; {ebür hemtere=BA kee=n

3053 mede=jü {helige min-u ebed=BA. {Ösöl-iyen ösö=n {Uduyi♦d

3054 Uwa♦s~ Merki♦d-i ülüd=ke=jü Footnote {Üjin_ börte-yen abura=ya;

3055 {haci-yan abura=n {qamuq Qaa♦d Merki♦d-i qaltaci=ju {qatun

3056 Börte-yü-en {qari=ul=un abura=ya. Edöe tere {lme

3057 dabši=quy-tur {ürge-yin dawu~ bol=qa=ju {kideg Toqtoa Buura

3058 keer-e bu=y~ °je; {dabci-tu qor darbalja=quy-tur {dayiji=qci Footnote

3059 Dayir_ usun }edöe Orqon Seleŋge qoyar-un jaura Footnote Talqun

3060 aral-a bu=y~ °je; {qamqaulsun keyis=küy-tür {qara hoy temece=gci

3061 {Qaatay_ darmala edöe {Qaraji keer-e bu=y~ °je. }Edöe

3062 bida dötele=n Kilqo müren-i kiŋgü=s Footnote ── { Footnote saqal~ bayan esen a=tuqay ── Footnote

3063 {sal~ huya=ju oro=ya; }tere kökideg Toqtoa-yin {erüge

3064 deere in-u oro=ju {erkin eede in-u {embürü

3065 daari=ju {eme köün in-u {ecül=tele hawul=uya; {qutuq

3066 eede in-u {ququru daariju {qotola ulus-i in-u

3067 {qoosun bol=tala hawuluya. }

3075 (§106) Jamuqa basa ügüle=rün Temüjin anda Tooril qan aqa

3076 qoyar-a ügüle kee=n ügüle=rün `Bi °bü=rün Footnote {Qaraa-tu tuk-iyan

3077 sacu=BA bi; {qara~ buqa-yin arasun-iyar {büri=gsen bürkire=n

3078 bü=küy {dawu-tu köürge-ben deled=BA bi; {qara qurdun-iyan

3079 unu=BA bi; {qataŋqu~ deel-iyen emüs=BA bi; {qatan jida-ban

3080 bari=BA bi; {qadqurasu-tu sumun-iyan onola=BA bi. {Qaa♦d

3081 Merki♦d-tür qadqu=ldu=n Footnote morila=ya °bö=ed Footnote güle;

3082 {`Urtu qaraa-tu tuk-iyan sacu=BA bi; {ker-ün arasu-bar

3083 büri=gsen {ödken dawu-tu köürge-ben deled=BA bi; {oroq

3084 Endnote qurdun-iyan unu=BA bi; {de:sü-tü quyag-iyan emüs=BA bi.

3085 {Oŋgi-tu üldü-been bari=BA bi; {ono-tu sumun-iyan onola=BA

3086 bi. {Uduyi♦d Merki♦d-tür ükü=ldü=yE °bö=ed' }kee=n ügüle. Footnote

3087 Tooril qan aqa morila=run Burqan_ qaldun-u ebür-iyer

3088 Temüjin anda-yi daari=ad ire=jü Onan müren-ü

3089 teriün-e Botoqan_ boorji-da bolja=ldu=ya; ende-ce

3090 morila=run Footnote Onan müren öede ── anda-yin ulus ende~ bu=y. ──

3091 anda-yin ulus-aca niken tümen bi ende-ce niken tümen qoyar

3092 tümen bol=ju ── Onan müren öede od=cu Botoqan_ boorji-da

3093 bolja:l qajar-a neyile=ldü=yE kee=n ügüle=jü ile:=be.

3098 (§107) Jamuqa-yin e♦de üge♦s in-u Qasar Belgütey qoyar

3099 ire=jü Temüjin-e ügüle=jü Tooril qan-a kelen

3100 gür=ge=BA; Tooril qan Jamuqa-yin e♦de üge♦s gür=ge=ül=üed

3101 qoyar tüme♦d morila=BA. Tooril qan morila=run

3102 Burqan_ qaldun-u ebür Kelüren-ü Bürgi ergi jori=n

3103 ayiš=i kee=n Temüjin Bürgi ergi-de bü=rün Mör-tür bu=y

3104 kee=n jayila=n Tüŋgelig öede newü=jü Tana qorqon-a

3105 Burqan_ qaldun-u ebür bawu=ju Temüjin tende-ce cerig

3106 eüs=ge=jü Tooril qan niken tümen Tooril qan-u

3107 deü Jaqa_ gambu niken tümen qoyar tüme♦d-iyer Footnote Kimurqa

3108 qorqon-u Ayil_ qaraqana-da bawu=ju bü=küy-tür neyile=n

3109 bawu=bAy.

3115 (§108) Temüjin Tooril qan Jaqa_ gambu qurban qamtud=cu tende-ce

3116 gödöl=jü Onan-u teriün Botoqan_ boorji-da gür=besü

3117 Jamuqa bolja:l qajar-a qurban üdür urida gür=cüüy;

3118 Jamuqa e♦de Temüjin Tooril Jaqa_ gambu-ta♦n-u

3119 ceri♦üd-i üje=ed Jamuqa qoyar tüme♦d ceri♦üd-iyen

3120 jasa=ju bayi=juuy. E♦de °ber Temüjin Tooril qan

3121 Jaqa_ gambu-ta♦n ceri♦üd-iyen jasa=ad~ °gü gür=ülce=jü jici

3122 tani=ldu=ju Jamuqa ügüle=rün {`Boroan °ber bol=uasu

3123 {bolja:l-tur {qura °ber bol=uasu {qural-tur bu qojida=ya'

3124 }ese°ü: kee=ldü=leey bida; Moŋqol je andaqar-ta♦n

3125 busu♦t°u:; { Footnote `Je-dece qojida=qsan-i {jerge-dece qar=qa=ya'

3126 }kee=ldü=leey kee=BA. Footnote Jamuqa-yin üge-tür Tooril qan

3127 ügüle=rün `Bolja:l qajar-a qurban üdür qojid bayi=BA' kee=n

3128 qodula=qu-yi cimarla=qu-yi Jamuqa deü mede=tügey

3129 kee=BA. Footnote Bolja:l-un cimar edüy ügüle=ldü=jü

3135 (§109) Botoqan Footnote _ boorjin-aca gödöl=jü Kilqo müren-e gür=cü

3136 sal~ huya=ju ketül=üed Buura keer-e Toqtoa_ beki-yin

3137 {erüge deere-ce {erkin eede {embürü daari=n

3138 oro=ju {eme köü in-u ecül=tele dawli=BA. {Quduq Footnote

3139 eede in-u {ququru daari=ju {qotola ulus in-u

3140 {qokira=tala dawli=BA. Footnote }Toqtoa_ beki-yi kebte=e böe=tele

3141 gür=gü-yi ── Kilqo müren-e bü=kü♦n jiqaci♦n buluqaci♦n göröülüci♦n

3142 Talbi=qsa♦d dayin ayiš=i kee=n söni düli=n kelen gür=ge=n od=cuuy;

3143 tere kelen gür=ge=ül=üed Toqtoa Uwa♦s Merki♦d-ün

3144 Dayir_ usun qoyar qamtud=cu Seleŋge huruu Barqujin

3145 oron cöen beye♦s-iyen dutaa=n buruud=cuuy.

3150 (§110) Merki♦d-ün ulus Seleŋge huruu söni-de dürbe=jü

3151 yabu=quy-tur bidan-u ceri♦üd dürbe=jü yabu=qu♦n

3152 Merki♦d-i söni-de °gü daruca=ju dawuli=n~ tala=n

3153 yabu=quy-tur Temüjin dürbe=jü ayisu=qu♦n

3154 Endnote irgen-tür Börte Börte kee=n uŋši=ju yabu=quy-tur ucira=ju

3155 Börte_ üjin te♦de dürbe=kü♦n irgen-tür bü=jüüy.

3156 Temüjin-ü dawu sonos=cu tani=ju tergen-ece bawu=ad

3157 güyi=jü ire=jü Börte_ üjin Qoaqcin jirin Temüjin

3158 jilua cilbu:r Footnote söni tani=ju bari=juuy; saraur bü=lee;

3159 üje=esü Börte_ üjin-i tani=ju teberi=ldü=n tus=ulca=BA.

3160 Tende-ce Temüjin Tooril qan Jamuqa anda qoyar-a

3161 mün söni bö=ed ügüle=jü ile:=rün Eri=gü kereg-iyen

3162 ol=BA bi; söni bu düli=ye; ende bawu=ya bida kee=jü

3163 ile:=BA. Merki♦d-ün ulus dürbe=jü ayisu=quy-i söni-de

3164 sandur=cu ayisu=quy jaura mün tende bawu=ju qono=bAy Footnote .

3165 Börte_ üjin-i teyin jolqa=ldu=ju Merki♦d irgen-ece

3166 abura=qsan yosun eyimü.

3173 (§111) Türü:n urida Uduyi♦d Merki♦d-ün Toqtoa_ beki Uwa♦s

3174 Merki♦d-ün Dayir_ usun Qaatay_ darmala e♦de qurban

3175 Merki♦d qurban jau♦d haran Üdür-ün erte Toqtoa_

3176 Endnote beki-yin deü Yeke_ ciledü-dece Yisügey_ baatur-a Höelün

3177 eke-yi buli=ju ab=ta=la:y kee=n teün-i ösö=n hacira=n Footnote

3178 od=cuuy. Temüjin-i Burqan_ qaldun-i qurban-ta

3179 Endnote quci=ul=quy-tur Börte_ üjin-i tende erüs=cü Ciledü-yin deü

3180 Cilger_ bökö-de asara=ul=uqsan a=juu; tere asara=qsa-ar Footnote

3181 a=ju Cilger_ bökö dayiji=ju qar=urun ügüle=rün {Qara keree

3182 {qalisu~ körisü ide=gü jayaa-tu böe=tele {`Qalawun

3183 Endnote toquraun-i ide=sü' kee=n ješi=n a=juu Footnote . {Qatar mawuy Cilger bi

3184 {qatun Üjin-tür qal=qu Footnote ~ bol=un {qamuq Merki♦d-te huntawu.

3185 {Qaracu mawu Cilger {qara teriün-dür-iyen gür=te=gü bol=BA;

3186 {qaqcaqan amin-iyan qoroq=un {qaraŋqu qabcal širqu=su;

3187 {qalqa ken-e bol=da=quy°u: bi Footnote . {Quladu mawu šibawun

3188 {quluqana kücügene ide=gü jaya:-tu böe=tele {`Qun

3189 toquraun-i ide=sü' kee=n ješi=n a=juu. {Qunar mawu

3190 Cilger bi {qutuq-tay su-tay Üjin-i {quri=ya=ju ire=gü bol=un

3191 {qotola Merki♦d-e huntawu bol=BA. {Qokir mawu Cilger

3192 {qokimay teriün-dür-iyen gür=te=gü bol=BA bi; {qorqosun-u

3193 tedüy amin-iyan {qoroq=un qara-tu qaraŋqu qabcal-a

3194 širqu=su; {qorqosun-u tedüy amin-a min-u {qoriyaan

3195 ken-e bol=da=quy°u: bi }kee=ed dayji=n dutaa=juu.

3202 (§112) Qaatay_ darmala-yi erüs=BA; abcira=ju { Footnote qabtasun Footnote buqau

3203 emüs=ge=jü {Qaldun_ burqan-a jori=ul=BA. }Belgütey-in

3204 eke tere ayil-tur bu=yu kee=n jaa=qda=ju

3205 Belgütey eke-yü-en ab=ura od=cu ger-tür in-u

3206 Belgütey baraun eüte-ber Footnote oro=qu-lua eke in-u

3207 nabtarqay nekey~ deel-tey jewün eüte-ber qar=uad

3208 qadana busu güün-e ügüle=rün « Footnote Köü♦d min-u qa♦d bol=juu»

3209 kee=gde=müy bi; ende mawuy güün-tür tübe=jü edöe

3210 köü♦d-iyen niur ker üje=küy bi ke:=ed güyi=jü

3211 šiquy hoy-tur širqu=juu; tedüy eri=jü ese ol=da=la:y.

3212 Belgütey noyan Merki≈dey °ele yasu-tu güün-i

3213 Eke-yi min-u abcira kee=jü qodolid=qu bü=lee.

3214 Burqan-i quci=ldu=qsa♦d qurban jau♦d Merki♦d-i

3215 { Footnote uruq-un uruq-a gür=tele {hünesü-er keyis=tele

3216 {ülid=ge=BA; {hüle=gse♦d eme köün an-u {ebürid=kü♦n Footnote

3217 metü♦s-i Footnote {ebürid=BA; {eüten-tür oro=ul=da=qu♦n

3218 metü♦s-i {eüten-dür-iyen oro=ul=BA. }

3225 (§113) Tooril qan Jamuqa qoyar-i Temüjin büšire=n ügüle=rün

3226 Qan ecige min-u Jamuqa anda qoyar-a nököce=gde=jü

3227 teŋgiri qajar-a gücü neme=gde=jü { Footnote erke-tü teŋgiri-de

3228 nereyid=cü {eke etügen-e gür=ge=jü {ere haci-tu

3229 Merki♦d irgen-i {ebür °ba an-u hoqtorquy bol=qa=bAy.

3230 {Helige~ °ba an-u hemtel=bAy bida; {oro~ °ba an-u hoqtorquy

3231 bol=qa=bAy; {uruq-un °ba güün-i ülüd=ge=bAy bida; {le=gse♦d-i °ba

3232 an-u arbila=bAy °je bida Footnote . }Merki♦d irgen-i tedüy busaŋ=qa=ju Footnote

3233 icu=ya kee=ldü=bAy.

3237 (§114) Uduyi♦d Merki♦d dürbe=rün buluqan maqalay-tu maral-un

3238 qodun qudusu-tu ilkin~ jarqaq usun-u buluqan jalqa=qsan

3239 deel-tü tabun nasu-tu Kücü nere-tü nidün-dür-iyen qal-tu

3240 köüken-i bidan-u ceri♦üd nuntuq-tur qocor=uqsan-i

3241 ol=ju abcira=ju Höelün eke-de sawqa ab=cu od=cu

3242 ög=bAy.

3246 (§115) Temüjin Tooril qan Jamuqa qurban qamtud=cu Merki♦d-ün

3247 { Footnote corqan ger coqoli=ul=ju {coq-tay eme-yi arbila=ju

3248 }Orqan Seleŋge qoyar-un Talqun_ aral-aca icu=run

3249 Temüjin Jamuqa qoyar qamtud=cu Footnote Qorqonaq_ jubur jori=n

3250 icu=bAy. Footnote Tooril qan icu=run Burqan_ qaldun-u gerü-ber

3251 Hökörtü_ jubur daari=n Qacauratu_ subcid Footnote

3252 Endnote Huliyatu_ subcid daari=n görüen in-u abala=ad Tuula-yin

3253 qara tün-i jori=n icu=bAy.

3258 (§116) Temüjin Jamuqa qoyar Qorqonaq_ jubur-a neyile=n bawu=ju

3259 erten-ü anda bol=ulca=qsan-iyan durad=ulca=n Anda

3260 tuŋqu=ldu=ju amara=ldu=ya kee=ldü=bAy. Aŋqa urida

3261 anda bol=ulca=run Temüjin harban niken nasu-tu bü=küy-tür

3262 Jamuqa quraltuq šia Temüjin-e ög=cü Temüjin

3263 ciŋgültüg-tü šia-ar Footnote anda bol=ulca=ju anda kee=ldü=gsen

3264 Onan-u mölsün-tür šialja=quy-tur tende anda kee=ldü=leey;

3265 teün-ü qoyina qabur alaŋgir numu-ta♦n qarbiya=ldu=n Footnote

3266 bü=küy-tür Jamuqa burau-yin qoyar eber nia=ju

3267 nükele=jü dawu-tu yor-iyan Temüjin-e ög=cü Footnote Temüjin

3268 arca maŋlay-tu qodoli aralji=ju anda cila=ldu=bAy. Footnote

3269 Nökö:te anda kee=ldü=gsen Footnote yosun teyimü.

3275 (§117) Uridu♦s ötögü♦s-ün üge sonos=cu `{ Footnote Anda güün {amin niken; ülü

3276 tebci=ldü=n {amin-u arici bol=uyu' }kee=n amara=ldu=quy yosun

3277 teyimü. Edöe basa anda tuŋqu=ldu=ju amara=ya

3278 kee=ldü=jü Temüjin Merki♦d-ün Toqtoa-yi

3279 arbila=ju ab=uqsan altan büse Jamuqa anda-da

3280 büsele=ül=bAy. Toqtoa-yin esgel qaliun-i

3281 Jamuqa anda-da unu=ul=bAy. Jamuqa Uwa♦s Merki♦d-ün

3282 Dayir_ usun-i arbila=ju ab=uqsan altan büse

3283 Temüjin anda-da büsele=ül=bAy. Dayir_ usun-u °gü

3284 eber-tü ünügün caqaan-i Temüjin-e unu=ul=bAy.

3285 Qorqonaq_ jubur-un Quldaqar qun-u ebür-e saqlaqar

3286 mudun-a anda kee=ldü=jü amara=ldu=ju qurimla=n

3287 toyila=n jirqa=ldu=ju söni könjile-de-en qaqca qono=ldu=qu♦n

3288 bü=lee.

3294 (§118) Temüjin Jamuqa qoyar amara=ldu=run niken~ hon

3295 nököe hon-u jarim amara=ldu=ju tere a=qsan nuntuq-aca

3296 niken üdür Newü=ye kee=ldü=jü newü=rün jun-u teriün

3297 sara-yin harban jirqoan-a hulaan tergel üdür

3298 newü=bAy. Temüjin Jamuqa qoyar qamtu terge♦d-ün

3299 urida yabu=ju ayis=urun Jamuqa ügüle=rün

3300 Temüjin anda anda {aula šiqan bawu=ya; {aduuci♦n bidan-u

3301 {alacuq-a gür=tügey; {qol-tur šiqan bawu=ya; {qonici♦d Footnote

3302 quriqaci♦d bidan-u {qoolay-a gür=tügey }kee=be.

3303 Temüjin Jamuqa-yin ene üge-yi uqa=n yada=ju sem-iyer

3304 bayi=ju qocor=cu neüri Footnote dumda terge♦d gülice=jü

3305 neüri bö=ed Temüjin Höelün eke-de Jamuqa anda

3306 ügüle=mü. {`Aula-tur šiqan bawu=ya. Aduuci♦n bidan-u

3307 {alacuq-a gür=tügey; {qol-tur šiqan bawu=ya; {qonici♦d Footnote

3308 quriqaci♦d bidan-u {qoolay-a gür=tügey' }kee=n

3309 ügüle=mü. Footnote Bi ene üge in-u uqa=n yada=ju qariu in-u

3310 yau °ba ese ügüle=be bi; `Eke-dece asaq=su' kee=n

3311 ire=be bi kee=be. Höelün eke-yi doŋqod=ua

3312 üdüüy-e Börte_ üjin ügüle=rün Jamuqa anda

3313 uyidaŋqa kee=gde=n bü=lee. Edöe bidan-aca

3314 uyid=qu caq bol=BA. Tuqar-un Jamuqa anda-yin

3315 kelele=gsen kelen bida-tur bö=ed ješi=gü üge bu=yu. Footnote

3316 Bida bu bawu=ya; ene gödöl=ügse-er šiliuy-a

3317 qaqacan söni düli=n gödöl=üyE °bö=ed Footnote kee=be.

3324 (§119) Börte_ üjin-ü üge-ber jöbšiye=jü ülü bawu=n

3325 söni düli=n gödöl=jü ayisu=quy-tur jaura mör-tür

3326 Tayiciu♦d-i daari=BA. Tayiciu♦d °ber köki=jü

3327 mün söni bö=ed jörice=n Jamuqa jüg gödöl=bAy °gü.

3328 Tayiciu♦d-un Besü♦d-ün nuntuq-tur niken ücü:gen Kököcü

3329 nere-tü köün-i nuntuq-tur qocor=uqsan-i bidan-u-ay

3330 ab=uad ire=jü Höelün eke-de ög=be.

3331 Höelün eke tejiye=be.

3335 (§120) Tere söni düli=jü üdür geyi=esü üje=esü

3336 Jalayir-un Qaciun_ toquraun Qarqay Footnote _ toquraun

3337 Endnote Qaralday_ toquraun e♦de qurban Toquraun aqa♦nar deü♦ner

3338 söni düli=ldü=jü ayis=un a=juu; basa Tarqu♦d-un

3339 Qadaan Daldurqan aqa♦nar deü♦ner tabun Tarqu♦d

3340 ayis=un~ °gü a=juu; basa Möŋgetü Kiyan-u köün Öŋgür-tE♦n

3341 Caŋši♦ud Footnote Bayau♦d-iyar-a:n Footnote ayis=un~ °gü a=juu. Footnote . Barula♦s-aca

3342 Qubilay Qudus aqa♦nar deü♦ner ire=bAy.

3343 Maŋqu♦d-aca Jetey Doqolqu_ cerbi aqa deü qoyar

3344 ire=bAy. Boorcu-yin deü Ögölen_ cerbi

3345 Arula♦d-aca qaqaca=ju aqa-dur-iyan Boorcu-tur

3346 neyile=n ire=bAy~ °gü. Jelme-yin deü Caurqan

3347 Sübeetey baatur Uryaŋqa♦n-aca qaqaca=ju

3348 Endnote Jelme-tür neyile=n ire=bAy. Besü♦d-ece Degey Kücügür

3349 aqa deü qoyar ire=bAy~ °gü. Suldu♦s-aca

3350 Cilgütey Taki Tayiciuday Footnote aqa♦nar deü♦ner

3351 ire=bAy~ °gü. Jalayir-un Sece_ domoq Arqay_ qasar_ bala

3352 qoyar köü♦d-iyer-e:n ire=bAy~ °gü. Qoŋqota♦n-aca

3353 Söyiketü cerbi ire=bAy~ °gü. Sükeke♦n-ü Jegey

3354 Qoŋdaqor-un köün Sükegey jeün Footnote ire=bAy~ °gü. Neü≈dey

3355 Caqaan_ uwa ire=bAy~ °gü. Olqunu♦ud-un Kiŋgiyaday

3356 Qorola♦s-aca Seciür Dörben-ece Moci_ bedüün

3357 ire=bAy~ °gü. Ikire♦s-ün Butu ende gürege♦d-te Footnote

3358 yabu=qsa-ar ire=be~ °gü. Noyaki♦n-aca Juŋso

3359 ire=bAy~ °gü. Oronar-aca Jirqoan ire=bAy~ °gü.

3360 Barula♦s-aca Suqu_ secen Qaracar köün-lüe-ben

3361 ire=bAy~ °gü. Basa Baari♦n-u Qorci Üsün Footnote ebügen

3362 Kökö_ cos Menen_ baari♦n-iyer-e:n Footnote niken güreen

3363 ire=bAy~ °gü.

3376 (§121) Qorci ire=jü ügüle=rün Bodoncar boqdo-yin bari=ju

3377 ab=uqsan eme-dece töre=gsen ba Jamuqa-lua { Footnote keeli

3378 nike-te♦n {keke qaqca-ta♦n }bü=leey ba; Jamuqa-daca

3379 ülü qaqaca=qu♦n bü=lee ba; jaarin ire=jü na-dur

3380 nidün-dür-iyen üje=ül=bAy. Qoaqcin ünien ire=jü

3381 Jamuqa-yi horci=ju yabu=ju ger tergen in-u

3382 mürgüle=ed Jamuqa-yi mürgü=jü öreele

3383 eber-iyen ququra=ju soljir Footnote eber-tü bol=ju

3384 `Eber min-u aca' kee=n kee=n Jamuqa-yin jüg Footnote mööre=n

3385 mööre=n široay sacu=n sacu=n bayi=mu; muqular

3386 qoa hüker yeke gerlüge deere ergü=jü

3387 köl=jü jidkü=jü Temüjin-ü qoyina-ca yeke

3388 Endnote tergeür-iyer mööre=n mööre=n ayis=urun

3389 `«Teŋgiri qajar eyetü=ldü=jü Footnote Temüjin-i ulus-un

3390 ejen bol=tuqay» Footnote kee=n ulus tee=jü ab=cu Footnote

3391 ayis=u'~ kee=n jaari♦d nidün-tür üje=ül=jü Footnote

3392 na-dur jia=muy. Temüjin ci ulus-un~ ejen

3393 bol=uasu nama-yi jia=qsan-u Footnote ~ tula ker

3394 jirqa=ul=qu Footnote ci kee=be Footnote . Temüjin ügüle=rün

3395 Ünen teyin~ ulus mede=ül=üesü tümen-ü noyan

3396 bol=qa=su kee=be. Ele~ edü törö-yi jia=qsan

3397 güün-i nama-yi tümen-ü~ noyan bol=uasu yaun

3398 jirqalaŋ~ bu=y; tümen-ü~ noyan bol=qa=ad Footnote ulus-un

3399 qoa♦s~ sayi♦d öki♦d darqala=n ab=qa=ul=ju

3400 qucin~ °ba eme♦s-tü bol=qa; basa yau~ °ba

3401 Endnote kelele=gsen-i min-u esergü sonos kee=be.

3410 (§122) Qunan teriü-te♦n Genige♦s niken~ güreen ire=bAy Footnote ~ °gü.

3411 Basa Da:ritay_ odcigin niken~ güreen ire=bAy~ °gü.

3412 Jadaran-aca Mulqalqu ire=bAy~ °gü. Basa Ünji♦n

3413 Saqayi♦d niken~ güreen ire=be~ °gü. Jamuqa-daca tedüy

3414 qaqaca=n gödöl=üyed Kimurqa qoroqan-u Ayil

3415 Qaraqana bawu=ju bü=küy-tür basa Jamuqa-daca qaqaca=ju

3416 Jürki♦n-ü Sorqatu_ jürki-yin köün Saca_ beki Taycu

3417 qoyar niken~ güreen basa Nekün_ taysi-yin~ köün Qucar_ beki

3418 niken~ güreen basa Qutula qan-u köün Altan Footnote _ odcigin

3419 niken~ güreen ── e♦de basa Jamuqa-daca qaqaca=n gödöl=jü ──

3420 Temüjin-i Kimurqa qoroqan-u Ayil Qaraqana-da

3421 bawu=ju bü=küy-tür neyile=n bawu=bAy. Tende-ce newü=jü

3422 Gürelgü dotora Seŋgür qoroqan-u Qara_ jürügen

3423 Kökö_ naur bawu=bAy.

3429 (§123) Altan Qucar Saca_ beki bü=rün Footnote eyetü=ldü=jü

3430 Temüjin-e ügüle=rün Cima-yi qan bol=qa=ya; Temüjin-i

3431 qan bol=uasu ba { Footnote olon dayin-tur alginci haul=ju

3432 {öŋge sayin ökin qatun {ordo ger Footnote qari irgen

3433 {qacar~ qoa qatun öki {qarqam sayin aqta

3434 {qatara=ul=ju abcira=ju Footnote ög=sü Footnote ba; {oroa göröesün

3435 abala=asu {utura=ju ög=sü ba. Footnote {Keer-ün göröesün

3436 {keeli in-u nike=tele šiqa=ju ög=sü; {qun-u

3437 göröesün-ü {quya~ in-u nike=tele šiqa=ju ög=sü

3438 ba. Footnote {Qadqu=ldu=quy üdür {qala~ cin-u buši bol=qa=asu

3439 {qari~ širi-dece {qatun~ eme-dece man-u {qaqaca=ul=ju

3440 {qara~ teriü man-u {qajar kösör-tür ge:=jü od;

3441 {eŋke üdür {eye cin-u ebde=esü Footnote {ere♦s hara♦d-aca

3442 {eme köü♦d-ece man-u {hirice=ül=jü {eje ügey qajar-a

3443 ge:=jü od. Footnote }Edüy üge bara=ldu=ju Footnote eyin aman~ alda=ju

3444 Temüjin-i Ciŋgis qahan kee=n nereyid=cü Footnote qan bol=qa=ba Footnote .

3449 (§124) Ciŋgis qahan bol=uad Boorcu-yin deü Ögöley_ cerbi

3450 qor aqsa=BA Footnote . Qaciun_ toquraun qor aqsa=BA Footnote . Jetey

3451 Doqolqu_ cerbi aqa deü qoyar qor aqsa=BA. Öŋgür

3452 Söyiketü_ cerbi Qadaan_ daldurqan qurban ügüle=rün

3453 {Manaqar-un unda:n bu megüde=ül=sügey; {üde-yin unda:n bu

3454 oso=lda=suqay }kee=n bawurci♦n bol=BA. Degey ügüle=rün

3455 {Šilegü~ irge {šülen bol=qa=ju {manaqar bu megüde=sü;

3456 {qonoq-tur bu qojida=su. Footnote {Alaqci♦ud Footnote qoni♦d-i Footnote aduula=ju

3457 {alam düür=ge=sü. {Qoŋqoqci♦ud qoni♦d-i aduula=ju

3458 {qoton düür=ge=sü {qoolancar mawuy bü=lee bi; {qoni♦d

3459 aduula=ju {qonjiyasun ide=sü bi. Footnote }Degey qoni♦d

3460 aduula=BA Footnote . Deü in-u Gücügür ügüle=rün

3461 {Coorqa-tay Footnote tergen-i {ciü~ in-u bu~ ciüde=ül=sü;

3462 {teŋgisge-tey tergen-i {tergeür deere bu

3463 Endnote teüre=ül=sü }kee=jü Ger tergen doya=su kee=be. Footnote

3464 Dödey cerbi Ger dotora gerge♦n~ tudqar-i basaala=suqay

3465 kee=be. Qubilay Cilgütey Qarqay_ toquraun qurban-i

3466 Qasar-lua bol=un üldü♦s aqsa=ju {cürge=gü♦n-i

3467 jüü♦d an-u kiŋgüri=dkün. {Omorqa=qu♦n-i omoriu♦d

3468 oŋlaji=dqun }kee=be. Belgütey Qaralday_ toquraun

3469 qoyar-i Footnote {aqta bari=tuqay; {aqtaci♦n bol=tuqay }kee=be. Footnote

3470 Tayiciuday Qutu Morici Mulqalqu qurban-i

3471 aduu adu:la=tuqay kee=be. Arqay_ qasar

3472 Taqay Sükegey Caurqan dörben-i {qola-yin qoocaq

3473 {oyira-yin odora bol=tuqay }kee=be. Sübeetey

3474 baadur ügüle=rün {Quluqana bol=ju {quri=ya=ldu=su;

3475 {qara kerie bol=ju {qadaun bü=gü♦n-i {qarma=ldu=su.

3476 {Nembee isgey bol=ju {nemürle=ldü=n sori=su.

3477 {Gerisge isgey bol=ju {ger~ jüg gerisgele=ldü=n

3478 sori=su }kee=be.

3485 (§125) Tende Ciŋgis qahan qan bol=ju Boorcu Jelme qoyar-a

3486 ügüle=rün Ta qoyar nama-yi { Footnote seüder-ece busu

3487 nökör ügey-tür {seüder bol=ju {sedkil min-u

3488 amu=ul=BA °je ta; {sedkil-tür a=tuqay Footnote kee=be. Footnote

3489 {Seül-ece busu cicua ügey-tür {seül bol=ju {jirüge

3490 min-u amu=ul=BA °je ta; {ceeji dotora min-u a=tuqay Footnote

3491 }kee=be. Ta qoyar urida bayi=qsa-ar e♦de

3492 bü=gü♦n-i aqala=ju ülü°ü: aqu♦n~ ta kee=be. Basa

3493 Ciŋgis qahan ügüle=rün Teŋgiri qajar-a gücü neme=jü

3494 ihee=gde=esü ta Jamuqa anda-aca nama-yi kee=n

3495 sedki=jü `Nököce=sü' kee=n ire=gse♦d Footnote ötögü♦s

3496 Endnote ölje-te♦n nökö♦d min-u ülü°ü: bol=uujay ta kee=be.

3497 Jüg~ jüg tüši=bAy tan-i.

3501 (§126) Ciŋgis qahan-i qan bol=qa=bAy kee=n Kereyi♦d-ün Tooril

3502 qan-tur Daqay Sügegey qoyar-i elci ile:=bAy.

3503 Tooril qan Temüjin köün-i min-u qan bol=qa=qu nay

3504 jöb; Moŋqol qa ügeü♦n ker a=qu♦n ta. { Footnote Ene eye-ben

3505 bu ebde=dkün; {eye jaŋgi-ban Footnote bu tal=udqun; {jaqa-ban bu

3506 tamtul=udqun Footnote kee=jü ile:=jü:. Footnote

4011 (§127) Arqay_ qasar Caurqan qoyar-i Jamuqa-tur elci~ ile:=esü

4012 Jamuqa ügüle=rün Altan Qucar qoyar-a ügüle~ kee=n

4013 ügüle=jü ile:=rün Altan Qucar ta qoyar Temüjin anda ba

4014 qoyar jaura anda-yin {bee~ seci=jü {qabirqa qadqu=ju }yeki=n

4015 qaqaca=ul=bAy ta; anda ba qoyar-i ülü qaqaca=ul=un qamtu

4016 Endnote bü=küy-tür Temüjin anda-yi qan yeki=n ese bol=qa=bAy ta; edöe~ yambar

4017 °ele sedkil~ sedki=jü qan bol=qa=bAy ta. Footnote Altan Qucar ta qoyar

4018 ügüle=gsen üge♦s-tür-iyen gür=ün anda-yin sedkil amu=ul=ju anda-da min-u

4019 sayiqa-tur °gü nököce=jü ög=üdkün kee=jü ile:=jü

4024 (§128) teün-ü qoyina Jamuqa-yin deü Taycar Jalama-yin

4025 ebür-e Ölegey_ bulaq-a bü=rün bidan-u Saari_ keer-e

4026 bü=gü Joci_ darmala-yin aduun deermed=üre

4027 od=cuuy Footnote . Taycar Joci_ darmala-yin aduun

4028 deermed=cü ab=cu od=cuuy; Joci_ darmala aduu-ban

4029 deermed=cü od=ta=ju Footnote nökö♦d-iyen jürüge yada=qda=ju

4030 mün Joci_ darmala neke=jü od=cu söni aduun-u-an

4031 kijiar-a gür=cü morin-u-an del~ deere hilige-ber-iyen

4032 kebte=jü gür=cü Taycar-un niruu in-u ququru

4033 qarbu=ju ala=ad aduu-ban ab=uad ire=jüü.

4037 (§129) Deü-ben Taycar-i ala=qda=ba Footnote kee=n Jamuqa teriü-te♦n

4038 Jadara♦n harban qurban qari♦n nököce=jü qurban

4039 tüme♦d bol=ju Ala♦uud Footnote _ turqa♦ud-iyar daba=ju

4040 Ciŋgis qahan-tur morila=ju Ayis=ay kee=n Ikire♦s-ece

4041 Mülke_ totaq Borolday qoyar Ciŋgis Footnote qahan-i

4042 Gürelgü-de bü=küy-tür kelen gür=ge=n ire=jüüy; ene

4043 kelen mede=ed ── Ciŋgis qahan harban qurban güree♦d

4044 bü=leey ── qurban~ °gü tüme♦d bol=ju Jamuqa-yin esergü

4045 in-u morila=ju Dalan_ balju♦d Footnote bayi=ldu=ju

4046 Ciŋgis qahan Jamuqa-da tende gödöl=ge=gde=jü Onon-u

4047 Jerene qabciqay-a qor=bAy. Jamuqa ügüle=rün

4048 Onon-u Jerene-de qor=qa=bAy bida kee=jü

4049 qari=run Cino:♦s-un Footnote köü♦d-i dalan toqoo♦d

4050 bucal=qa=ju Neü≈dey_ caqaan_ ua-yin teriü in-u hoqtol=ju

4051 morin-u seül-tür cir=cü od=cuuy.

4057 (§130) Tende Jamuqa-yi tende-ce qari=ul=uad Uruu♦d-un

4058 Jürcedey Uruu♦d-iyan udurid=uad Maŋqu♦d-un

4059 Quyuldar Maŋqu♦d-iyan udurid=uad Jamuqa-daca

4060 qaqaca=ju Ciŋgis qahan-tur ire=bAy; Qoŋqota≈day

4061 Möŋlig ecige tende Jamuqa-tur a=ju Möŋlig ecige

4062 doloan köü♦d-lüe-ben Jamuqa-daca qaqaca=ju

4063 tende Ciŋgis qahan-tur neyile=n ire=bAy. Jamuqa-daca

4064 edü♦n irgen ire=bAy kee=n Ciŋgis qahan

4065 Endnote ö:r-tür-iyen Ulus ire=bAy kee=n bayas=cu Ciŋgis qahan

4066 Höelün_ üjin Qasar Jürki♦n-ü Saca_ beki Taycu-ta♦n

4067 bol=un Onan-u tün-tür qurimla=ya kee=ldü=jü qurimla=run

4068 Ciŋgis qahan-a Höelün_ üjin-e Qasar-a Saca_ beki-de

4069 °ki=ed Footnote teriüle=n niken tüsürge tüsür=cüüy.

4070 Basa Saca_ beki-yin ücüügen eke Ebegey-i teriüle=n

4071 niken tüsürge tüsür=küy-in~ tula Qorijin qatun Quurcin

4072 qatun jirin Nama Footnote ülü teriüle=n Ebegey-i teriüle=n ker

4073 tüsür=üyü kee=n bawurci Šikiür-i ašgi=juuy;

4074 Endnote ašgi=gda=ju bawurci Šikiür ügüle=rün Yisügey_ baadur

4075 Nekün_ taysi qoyar-i ükü=küy-in tula eyin ašgi=gda=quy

4076 min-u yaun kee=ed yeke~ dawu-bar uyila=juuy.

4083 (§131) Tere qurim bidan-aca Belgütey jasa=ad Ciŋgis qahan-u

4084 aqta bari=ju bayi=n bü=lee; Jürki♦n-ece Büri_ bökö

4085 tere qurim jasa=n~ bü=lee. Bidan-u kirüese-ece

4086 Qadagi≈day güün cilbur qulaq=uqsan-i qulaqay bari=juuy. Footnote

4087 Büri_ bökö tere güü-ben hoyimas=cu Belgütey nasu-da

4088 abaldu=run baraun qancu-ban mültül=jü nicügün yabu=qu

4089 bü=lee. Teyin mültül=ügsen nicügün mürü in-u Büri_ bökö

4090 üldü-er qaŋqa=s cabci=juu; Belgütey teyin cabci=qda=ju

4091 bö=ed yaun-a~ °ba ülü~ bol=qa=n ülü seŋgere=n cisun

4092 cuburi=ul=ju yabu=quy-i Ciŋgis qahan seüder-tür

4093 sau=ju qurim dotora-ca~ üje=jü qar=cu ire=jü ügüle=rün

4094 Ker eyin ki=gde=n bü=leey bida ke:=küy-tür Belgütey

4095 ügüle=rün Mer üdüüy bü=lee. Footnote Min-u~ tula aqa deü-tür

4096 mawu~ qari=n Footnote bol=ulca=ujay. Bi ülü alja=qu; bi ilaari~ bu=yu;

4097 aqa deü-tür sayi ijilid=ülce=n Footnote bü=küy-tür aqa bü=tügey;

4098 qorum♦ud bayi kee=be.

4103 (§132) Ciŋgis qahan Belgütey tedüy idqa=asu ülü~ bol=un modun-u

4104 gešiü♦d ququru tatala=ju itüge♦s-ün büleü♦d suquci=ju

4105 ab=cu Footnote ašgila=ldu=ju Jürki♦n-i ilaq=cu Qorijin qadun

4106 Quurcin qadun jirin-i buli=ju ab=ubAy. Jici mü♦d Joki=ldu=ya

4107 kee=gde=jü Qorijin qadun Quurcin qadun jirin-i icu=a=ju

4108 Joki=ldu=ya~ kee=n elcile=ldü=n bü=küy-tür Kita♦d Footnote irgen-ü

4109 altan qan Tatar-un Megüjin_ seültü-te♦n eye-dür-iyen

4110 ülü oro=qda=run Oŋgiŋ ciŋsaŋ-a Footnote Ceri♦üd jasa=ju

4111 bu~ saara °bö=ed Footnote kee=jü ile:=jüüy. Oŋgiŋ ciŋsaŋ Footnote

4112 Megüjin_ seültü teriü-te♦n Tatar-i Ulja öede aduu

4113 ideen sElte Footnote türi=jü ayiš=i~ kee=n kelen mede=bAy Footnote .

4114 Tere kelen mede=ed

4119 (§133) Ciŋgis qahan ügüle=rün Erte üdür-ece Tatar irgen

4120 ebüge♦s ecige♦s-i bara=qsa♦d öš-te♦n irgen bü=lee;

4121 edöe ene qanalqa-tur qamsa=ya bida kee=ed

4122 Tooril qan-tur `Altan qan-u Oŋgiŋ ciŋsaŋ Tatar-un

4123 Megüjin_ seültü teriü-te♦n Tatar-i Ulja öede türi=jü

4124 ayiš=i' kee=müy. Ebüge♦s ecige♦s-i bidan-u bara=qsa♦d

4125 Tatar-i qamsa=ya bida; Tooril qan ecige öter ire=tügey

4126 kee=n ene kelen gür=ge=n elci♦n ile:=bAy. Ene kelen

4127 gür=ge=ül=üed Tooril qan ügüle=rün Köün min-u jöb

4128 kelele=jü ile:=jüü; qamsa=ya bida kee=ed qutuar

4129 üdür cerig-iyen ciul=qa=ju cerig eüs=ge=jü

4130 Tooril qan öterle=n igtüne=jü Ciŋgis qahan

4131 Tooril qan qoyar Jürki♦n-ü Saca_ beki Taycu teriü-te♦n

4132 Jürki♦n-e kelele=jü ile:=rün Erte üdür-ece ebüge♦s

4133 ecige♦s-i bidan-u bara=qsa♦d Tatar-i edöe ene

4134 qanalqa-tur qamsa=ya; qamtu morila=ya kee=jü

4135 ile:=bAy. Jürki♦n-e ire=gde=küy-ece jirqoan üdü♦d

4136 gülice=jü yada=ju Ciŋgis qahan Tooril qan qoyar

4137 qamtu cerig eüs=cü Ulja huruu Oŋgiŋ ciŋsaŋ-lua

4138 qamsa=n ayisu=quy-tur Ulja-yin Qusu-tu_ šitüen Nara-tu

4139 šitüen-e Footnote Tatar-un Megüjin teriü-te♦n Tatar tende

4140 qorqa bari=juuy Footnote . Ciŋgis qahan Tooril qan qoyar

4141 teyin qorqala=qsa♦d-i Megüjin_ seültü-yi qorqan-aca

4142 in-u bari=ju Megüjin_ seültü-yi tende ala=ju

4143 möŋgün ölegey tana-tu könjile in-u Ciŋgis qahan tende

4144 ab=ulaay.

4151 (§134) Megüjin_ seültü-yi ala=BA kee=n Ciŋgis qahan Tooril qan

4152 qoyar Footnote Oŋgiŋ Footnote ciŋsaŋ-un Footnote esergü Footnote od=bá Footnote . Oŋgiŋ ciŋsaŋ Megüjin_ seültü-yi ala=juuy kee=n

4153 mede=ed maši bayas=cu Ciŋgis qahan-a Footnote jaud quri Footnote nere

4154 ög=be; Gereyi♦d-ün Tooril-a oŋ~ nere tende ög=be;

4155 Oŋ_ qan nere Oŋgiŋ_ ciŋsaŋ-un Footnote nereyid=ügse-er Footnote tende-ce bol=BA Footnote .

4156 Oŋgiŋ ciŋsaŋ ügüle=rün Megüjin_ seültü-yi qamsa=ju

4157 ala=qsan tan-u altan_ qan-a maši~ yeke tusa ki=bAy ta.

4158 Ene tusa-yi tan-u altan Footnote _ qan-a öci=sü bi.

4159 Ciŋgis qahan-a eün-ece yeke nere neme=küy-i

4160~ jew~ taw~ nere ög=gü-yi altan_ qan mede=tügey kee=be. Footnote

4161 Oŋgiŋ ciŋsaŋ tende-ce tedüy bayas=cu icu=bAy.

4162 Ciŋgis qahan Oŋ_ qan qoyar tende Tatar-i dauli=ju

4163 qubiya=ldu=ju ab=ulca=ju geyi♦d-tür-iyen Footnote qari=ju

4164 bawu=bAy.

4169 (§135) Tatar-un qorqala=qsan Nara-tu_ šitüen-e bawu=qsan

4170 nuntuq-tur tala=quy-tur niken ücü:gen köüken-i ge:=gsen-i Footnote

4171 bidan-u ceri♦üd nuntuq-aca ol=juuy. Altan eemeg

4172 dörebci-tü dasi torqan buluqa-ar dotorla=qsan

4173 heligebci-tü Footnote ücüügen köüken-i abcira=ju Footnote Ciŋgis qahan

4174 Höelün eke-de Sawqa~ kee=n ög=bAy. Höelün eke

4175 ügüle=rün Sayin güün-ü köün a=juu~ °je. Hujaur sayi-tu

4176 güün-ü uruq~ bu=yu~ °je. Footnote Tabun köü♦d-iyen deü jirqoduar

4177 köün bol=qa=n Šikiken_ quduqu kee=n nereyid=cü

4178 eke asara=BA.

4181 (§136) Ciŋgis qahan-u auruq Haril-tu naur-a bü=leey.

4182 Auru♦ud-tur qocor=uqsan-i Jürki♦n tabin

4183 haran-u qubcan Footnote tono=juuy. Harban haran-i

4184 ala=juuy. Jürki♦n-e teyin ki=gde=be kee=n

4185 bidan-u auru♦ud-tur qocor=uqsa♦d Ciŋgis qahan-a

4186 jaa=basu ene kelen sonos=uad Ciŋgis qahan

4187 maši kiliŋla=ju ügüle=rün Jürki♦n-e ker eyin

4188 ki=gde=n bü=leey Footnote . Bida Onan-u tün-tür

4189 Endnote qurimla=quy-tur bawurci Šikiür-i mü♦d~ °gü ašgi=bAy.

4190 Belgütey-in mürü mü♦d~ °gü cabci=bAy Footnote . `Joki=ldu=ya'

4191 kee=gde=jü Qorijin qadun Quurcin jirin-i icu=a=ju

4192 ög=bAy bida; teün-ü qoyina Footnote `Erten-ü öš-te♦n

4193 kiš-te♦n Footnote ebüge♦s ecige♦s-i bidan-u bara=qsa♦d

4194 Tatar-i qamsa=n morila=ya' kee=n Jürki♦n-i jirqoan

4195 üdü♦d gülice=jü ese~ °gü ire=gde=BA; edöe basa

4196 dayisun-tur šiqa=n dayisun mü♦d~ °gü bol=uyi kee=ed

4197 Ciŋgis qahan Jürki♦n-tür morila=bAy. Jürki♦n-i

4198 Kelüren-ü Ködöe_ aral-un Doloan_ bolda♦ud-ta

4199 bü=küy-tür irgen in-u dawuli=bAy. Saca_ beki

4200 Taycu qoyar cöen be:♦s-iyen Footnote dutaa=bAy.

4201 Qoyina-ca an-u neke=jü Tele:-tü amasar-a güyice=jü

4202 Saca_ beki Taycu qoyar-i bari=bAy. Bari=ju

4203 Ciŋgis qahan Saca Taycu qoyar-a ügüle=rün Erte

4204 üdür bida yau kee=ldü=leey kee=gde=jü

4205 Saca Taycu qoyar ügüle=rün Ügüle=gsen üge-dür-iyen

4206 ba ese gür=bAy; üge♦s-tür man-u gür=ge

4207 kee=ed üge♦s-iyen medere=jü tüši=jü Footnote ög=bAy;

4208 üge♦s-i an-u medere=ül=jü üge♦s-tür an-u gür=ge=n

4209 bütee=jü Footnote mün tende~ ge:=bAy.

4216 (§137) Saca Taycu qoyar-i büte:=ed qari=ju ire=jü

4217 Jürki♦n-ü irge gödöl=ge=küy-tür Jalayir-un Telege-tü

4218 bayan-u Footnote köün Güün_ ua Cilaun_ qayici Jebke Footnote

4219 qurban te♦de Jürki♦n-tür a=juuy; Güün_ ua Muqali

4220 Buqa qoyar köü♦d-iyer-iyen aulja=ju ügüle=rün

4221 {Bosoqa-yin~ cin-u {bool bol=tuqay; {bosoqa-daca cin-u

4222 bulji=asu {borbi in-u hoqtol. Footnote {Eüten-ü cin-u

4223 {emcü bool bol=tuqay; {eüten-ece cin-u heyil=üesü Footnote

4224 {elige♦d an-u edke=jü ge:=dkün }kee=jü~ ög=bAy. Footnote

4225 Cilaun_ qayici Tüŋge Qaši qoyar köü♦d-iyen basa

4226 Ciŋgis qahan-tur aulja=ju ügüle=rün { Footnote `Altan

4227 bosoqa cin-u saki=ju {a=tuqay'~ kee=n ög=be Footnote

4228 bi; Footnote {altan bosoqa-daca cin-u {aŋgi-da od=uasu

4229 {ami in-u tasul=ju ge:=dkün. Footnote {`Örgen eüten

4230 ergü=jü {ög=tügey' kee=n ög=be bi Footnote ; {örgen

4231 Endnote eüten-ece cin-u {öere od=uasu {öre in-u mideri=jü

4232 ge:=dkün }kee=be. Jebke-yi Qasar-a ög=be.

4233 Jebke Jürki♦n-ü nuntuq-aca Boroul nere-tü ücü:gen

4234 köüken-i abcira=ju Höelün eke-de aulja=n Footnote

4235 ög=be.

4241 (§138) Höelün eke Merki♦d-ün Footnote nuntuq-aca ol=da=qsan Gücü

4242 nere-tü köüken-i Tayiciu♦d-un dotora Besü♦d-ün

4243 nuntuq-aca ol=da=qsan Kököcü nere-tü köüken-i

4244 Tatar-un nuntuq-aca ol=da=qsan Šigiken_ qutuqu nere-tü

4245 köüken-i Jürki♦n-ü nuntuq-aca ol=da=qsan Boroul

4246 nere-tü köüken-i e♦de dörben-i ger dotora

4247 tejie=rün Höelün eke köü♦d-te-en {Üdür üje=gü-yin

4248 nidün {ni sonos=qu-yin cikin }ken-e bol=qa=quy°u: kee=n

4249 ger~ dotora tejie=bAy.

4252 (§139) E♦de Jürki♦n irgen-ü yosun Jürki♦n bol=urun Qabul

4253 qan-u doloan köü♦d-ün aŋqa~ aqa Ökin_ barqaq Footnote

4254 bü=lee; köün~ in-u Sorqatu_ jürki bü=lee. Jürki♦n

4255 bol=urun Footnote Qabul qan-u köü♦d-ün aqa~ kee=jü irgen-ü-en

4256 dotora-ca ilqa=ju { Footnote helige-tür sölsü-tü {heregey-tür

4257 honci-ta♦n {aušgi düüreŋ jirüge-tü {aman~ düüreŋ

4258 aur-ta♦n {ere tutum erdem♦üd-te♦n {bökö♦s gücü-te♦n-i

4259 }ilqa=ju ög=cü Footnote aur-ta♦n sölsü-tE♦n omoq-ta♦n

4260 jörkimes Footnote tula Jürki♦n kee=gde=gü yosun teyimü.

4261 Teyimü♦n omoq-ta♦n irgen-i Ciŋgis qahan dorayita=ul=ju

4262 Jürki♦n oboq-tu-yi ülid=ke=bAy; irgen-i ulus-i

4263 in-u Ciŋgis qahan öer-ün emcü irgen bol=qa=bAy.

4268 (§140) Ciŋgis qahan niken üdür Büri_ bökö Belgütey qoyar-i

4269 abaldu=ul=uya kee=be. Büri_ bökö Jürki♦n-tür

4270 bü=lee. Urida Footnote Büri_ bökö Belgütey-i öröele qar-iyar

4271 bari=ju öröele köl-iyer töyid=cü una=qa=ju ülü

4272 gödöl=ge=n daru=qu~ bü=lee; Büri_ bökö ulus-un~ bökö. Tende

4273 Belgütey Büri_ bökö qoyar-i abaldu=ul=bAy; Büri_ bökö

4274 ülü ilaq=da=qu güün una=ju ög=be. Belgütey

4275 daru=n yada=n mürüde=jü saari deere qar=cu Belgütey

4276 gincas Footnote ~ ki=jü Ciŋgis qahan-i üje=gü-lüe qahan

4277 ilügey-iyen jau=BA; Belgütey uqa=n Footnote od=cu deere

4278 in-u aqdala=ju qoyar jaqa♦s~ in-u solbi=n megejile=n

4279 tata=ju niruu in-u ebüdügle=jü ququl=ju ile:=be Footnote .

4280 Büri_ bökö niruu-ban ququra=ju ügüle=rün Belgütey-e

4281 ülü ilaq=da=qu bü=lee bi. Qahan-aca ayu=ju

4282 arqada=n una=qu ariya=qu bol=un amin-dur-iyan